Marcus Wallenbergprisets utdelning flyttas till hösten 2021

Marcus Wallenbergpriset 2020 kommer att delas ut hösten 2021. Programmet för unga forskare senareläggs också.

Marcus Wallenbergprisets utdelning flyttas till hösten 2021 1
Årets Marcus Wallenbergpris kommer att delas ut hösten 2021

Årets Marcus Wallenbergpris skulle enligt planerna ha delats ut i Stockholm i oktober 2020. Marcus Wallenbergstiftelsens styrelse har dock beslutat att flytta fram prisutdelningen ett år på grund av en ökande osäkerhet kring reserekommendationer till följd av covid-19-pandemin.

– Vår mening är att en senareläggning är den bästa lösningen med tanke på hur situationen kring covid-19 berör alla deltagare vid prisceremonin, säger Marcus Wallenberg som är ordförande i Marcus Wallenbergs stiftelse.

Styrelsen har också beslutat att inte utse en ny pristagare för 2021 utan kommer att fokusera på årets vinnare. Joseph J Landsberg, Richard H Waring och Nicholas C Coops delar årets pris för att ha utvecklat en modell som förutsäger skogstillväxt i en föränderlig miljö.

Marcus Wallenbergpriset är ett internationellt pris, som delas ut en gång om året av kung Carl XVI Gustaf till ett vetenskapligt genombrott till nytta för skogen och skogsindustrin.

Unga forskares program flyttas också

Fram till 30 juli 2020 är det möjligt att söka till programmet för unga forskare. Det skulle ha ägt rum i oktober i år i samband med att Marcus Wallenbergpriset delas ut men blir också framflyttat till hösten 2021.

– Alla som har sökt kommer att bli informerad om förändringarna, säger Mikael Hannus som är vetenskaplig sekreterare i Marcus Wallenbergprisets stiftelse.

Doktorander, postdoktorer och andra unga forskare upp till 35 års ålder är varje år välkomna att söka till Young Researchers’ Challenge. De som väljs ut blir inbjudna både till banketten, där Marcus Wallenbergpriset delas ut, och ett vetenskapligt symposium. De får också möjlighet att presentera sin forskning för kolleger och ledande forskare samt representanter för skogsindustrin i hela världen.

Ansökningsblankett till Young Researchers’ Program 2021 finns på adressen mwp.org/yrc2020.