MapR tar big data till nästa nivå

Big Data-företaget MapR Technologies Inc, leverantör av marknadens enda konvergerade dataplattform, har presenterat en ny Apache Spark-distribution för företag.

Big Data är ett område som hamnat högre upp på branschens agenda jämfört med föregående år.

Lösningen presenterades på Spark Summit och är en heltäckande Spark-lösning som tillsammans med MapRs patenterade plattformslösningar stödjer avancerade analysapplikationer och open source-projekt som kompletterar Spark. Lösningen gör att företag nu kan utnyttja big data på ett helt nytt sätt. Lösningen möjliggör implementering av realtidsapplikationer och är nyckeln till att lyckas dra nytta av Spark som en avgörande komponent i den moderna data-arkitekturen.

– Användandet av Apache Spark kommer öka snabbt och 16 % av företagen har redan kommit igång och ytterligare 47 % är mycket intresserade av att implementera Spark, säger Nik Rouda senior analyst på ESG. Spark kommer att driva nästa våg inom big data. För att lyckas kommer företagen behöva en robust plattform som kan hantera driftskraven. Genom att möta detta behov påskyndar MapR användandet av Spark.

Den nya lösningen möjliggör avancerade analyser såsom batch processing, machine learning, SQL och grafberäkning. Eftersom Spark körs sömlöst via MapR kan lösningen dra nytta av plattformens patenterade funktioner såsom lagring, hög tillgänglighet, spegling, NFS, integrerad säkerhet, global namnrymd etc. Den inbyggda integrationen gör att lösningen är en enda pålitliga och produktionsklara plattformen för Spark-flöden on-premise och i molnet. Den nya distributionslösningen kan kompletteras med realtidsstreaming och ytterligare analysverktyg med MapR-Streams, MapR-DB, och Hadoop som tillägg.

– Detta är ett jättebra exempel på MapRs fortsatta engagemang inom open source och Apache Spark, säger John Tripier, senior director of business development, Databricks. MapR såg tidigt vilken påverkan Spark skulle ha på utvecklingen inom big data och vi ser med spänning fram emot att ser hur MapR kommer göra det enklare för företag att dra nytta av Spark.

– Vi har skapat denna distributionslösning för att göra det enklare för kunder att dra nytta av Spark i sina big data-projekt, säger Anoop Dawar, vice president product management, MapR Technologies. Vi har sett en betydande ökning av kunder som använder Spark som sin primära databasmotor. Vi tror att detta ger våra kunder en konvergerad data- och lagringsmotor för satsvis bearbetning, analysering och realtidshantering som hjälper till att skapa och implementera applikationer snabbt.

 

strategitorget_graf2