MapR Converged Data Platform – det rätta sättet att hantera BigData

Det går bra för IT-fokuserade företag som jobbar med insamlande och analys av data.

Patrik Svanström, Vice President EMEA it-kanalen
Patrik Svanström, Vice President EMEA

Detta märks extra tydligt när vi ser till MapR´s senaste kvartalsrapport där företaget fördubblat sin affärsverksamhet på global nivå. Vi fick en pratstund med Patrik Svanström som är Vice President för EMEA på MapR om vad det är som gjort att företaget lyckats så bra som de gjort och hur Patrik ser på MapR som helhet.

Till skillnad från mer eller mindre samtliga konkurrerande lösningar där data hanteras i silos över flera system och möjlighet att replikera data globalt är begränsad eller till och med obefintlig kan MapR integrera rörlig och statiska data i en och samma plattform. Detta underlättar för utvecklare som skapa nya applikationer och insticksprogram vilka minimerar krav på dataduplicering och förflyttning av data samtidigt som man sänker företagets TCO.

Genom att koppla samman Apache Hadoop och Apache Spark med NoSQL och strömmande data, gör MapR det möjligt för företag och utvecklare att skapa nästa generations applikationer för BigData. Detta ligger även helt i fas med den grundvision som MapR har – att kombinera och samman alla viktiga komponenter gällande BigData i en lösning för att på detta sätt göra det enkelt för MapRs kunder att skapa konkurrensfördelar.

–       När MapR grundades så var Open Source väldigt viktig och levande del vilket gjorde att våra lösningar alltid varit en del och 100% kompatibel med bland annat Apache Open source. Våra grundare som har din bakgrund i från Google förde med sig en väldigt viktigt del till MapR och det var att flytta data där processerna sker, på just det sätt som Hadoop gör, berättar Patrik Svanström.

–       Det vi sedan gjorde var att skiva om delar av data i Hadoop för att optimera koden vilket gett oss ett klart markandsförsprång och tagit oss till den nivå vi på idag.

Steget före

En viktig del för dagens moderna IT bolag som MapR som till stor del har sin vinst kopplad till antalet programlicenser som sälj eller hyrs ut är förnyelsegraden från befintliga kunder och även här är MapR lite av ett unikum på marknaden med en förnyelsegrad på hela 99%. För att lyckas med detta så krävs dock en kontinuerlig utveckling av såväl befintliga produkter och lösningar som hel tiden ligga steget för med nya innovationer.

–       MapR är fortfarande, på global nivå, ett förhållandevis litet bolag med ett par hundra anställda. Vi ser däremot en tillväxt över mer eller mindre alla branscher med allt från sjukhus till tranditonalla IT-bolag som Cisco. Gemensamt för alla branscher är att de har tre former av drivkrafter när det kommer till ökade vinster; antingen kan se helt enkelt sälja mer med befintliga lösningar, de kan sänka priset och hoppas att detta leder till en ökad totalförsäljning, eller så kan de kapa tiderna för att lansera nya produkter och tjänster till sina kunder.

–       Framför allt märker vi att det är den sista delen som under senaste åren fått en allt större innebörd. Flexibiliteten och Agiliteten har blivit helt avgörande för våra kunder. . Alla system ska kunna söka info och komma åt data och uppgifter direkt och även hänga på nya lösningar allt eftersom de lanseras, programmen och våra tjänster ska aldrig vara ett hinder utan ses som en ”enabler” – det vill säga att vi gör det omöjliga möjligt för våra kunder.

–       Vi har under ett par år kunnat följa hur vi använder den data som vi samlar in på olika sätt och hur dessa har gått från att vara rådgivande inför kommande beslut så sker dessa nu i realtid med en prediktiv analys och just kombinationen av en löpande prediktiv analys i realtid kommer att bli mer eller mindre avgörande för att kunna göra affärer i den kommande framtiden och här har MapR redan färdiga lösningar.

Från prediktiv till Preskriptiv

Nu stannar så klart inte utvecklingen här utan MapR jobbar redan på nästa generation av data-analys som vi skulle kunna kalla för preskriptiv. Där vi genom maskininlärning av våra beteenden och ageranden över ett stort spann av områden kan ge förslag och rekommendationer till dig som slutkund.

–       Ta som exempel ett system som länkar samman dina beteende och som följer dig och länkar samman uppgifter. Då kan detta system veta att du gett en specifik restaurang extra mycket dricks vilket tyder på att du uppskattade servicen och maten. När du sedan kommer till en annan stad vet samma system att det finns en restaurang i samma kedja i din närhet. Dessutom vet systemet att via dina betanden att du kommer att vilja äta inom va 2 timmar och har då redan kontrollerat att det finns plats ledig och kan ge dig detta förslag.

–       Allt handlar om att ge kunden det han/hon vill ha när han/hon vill ha det utan att han/hon behöver leta efter det. För att lyckas så måste vi kunna erbjuda kunderna ett system som kan behandla enorma datamängder par dag. Ett bra exempel på detta är kreditkortsbolaget Amex som behandlar och lagrar mer eller mindre oändliga mängder data på ett säkert sätt. Utifrån dessa, som omfattar allt från finansiell information till köpmönster för kunderna ska sedan beslut kunna tas inom millisekunder om exempelvis en transaktion ska godkännas eller inte. I just Amex fall så handlar detta om cirka 1,3 triljoner transaktioner per år som bedöms på detta sätt.

Gemensamt budskap

Vi har under åren träffat oändligt många företag och företagsledare och en sak som slår oss under samtalet med Patrik Svanström är att en gemensam nämnare för alla de bolag som ligger i framkanten är förståelsen och acceptansen för den digitala plattformens möjligheter men framför allt inverkan på samhället som helhet där vi alla, oavsett bransch, måste påbörja vår egen digitala revolution och detta nu. Det handlar här inte bara om att lagra information digitalt utan att ta tillvara på all data på bästa sätt både för företagets egen skulle men framför allt för sina kunder skull för annars kommer dessa att flytta. För den tiden där vi var trogna ett företag eller en bank är förbi. Nu söker vi den lösning som gör vår vardag lättare och snabbare.

–       Från våra kunders perspektiv så är detta en resa som de måsta påbörja – Att konsolidera sina data till den framtida dataplattformen. Frågan är bara var Ni befinner er på denna resa, för det börjar bli bråttom och MapR finns här, på global nivå med lokalt förankrad kontakt för att hjälpa er, avslutar Patrik Svanström