Människa & maskin ihop – nyckel till ökad effektivitet

Ökad robotisering av verksamheten möts ofta med misstänksamhet.

De företag som övervinner rädslan för robotiseringen ökar dock snabbt motivationen bland medarbetarna och frigör tid för värdeskapande aktiviteter.

Det visar en internationell undersökning bland 65 företag, som Åbo Akademi University genomfört på uppdrag av OpusCapita i februari-april 2016.robotisering

  • Initialt finns ofta en oro att man med robotiseringen tappar kontrollen till maskinerna. Men erfarenheterna visar att robotiseringen motiverar de anställda och när förtroendet ökar vågar man också involvera fler i robotiseringsprojekten.
  • Robotiseringen reducerar tiden som går åt till repetitiva rutinartade arbetsmoment och frigör tid för värdeskapande aktiviteter
  • Kontering av fakturor kräver kunskap och erfarenhet. Automatiserade flöden med självlärande maskiner analyserar historisk fakturadata och föreslår konterings-uppgifter till redovisningsekonomerna. I 94 procent av fallen har maskinerna rätt. Det är ett bra exempel på hur människa och maskin tillsammans optimerar arbetet!
  • 81 procent av företagen uppskattar att robotisering kommer ha en betydande inverkan på verksamheten inom fyra år. Hälften har påbörjat eller sonderar möjligheten att robotisera verksamheten. Den största potentialen för robotisering är inom finans och redovisning, löneadministration och kundtjänst.