Män äger mer än dubbelt så mycket av Sveriges mark

Inom många områden minskar glappet mellan män och kvinnor. När det gäller ägandet av fastigheter och mark så lyser dock jämställdheten med sin frånvaro.

Män äger mer än dubbelt så mycket av Sveriges mark 1Män äger idag 44 procent av marken i Sverige vilket är mer än dubbelt så mycket som kvinnornas andel.

Det visar den sammanställning som Lantmäteriet gjort utifrån Fastighetsregistret – det officiella registret över hur marken i vårt land är indelad och hur ägandet ser ut.

Siffrorna visar:

  • Kvinnor äger 36 procent av Sveriges fastigheter. Män äger 48 procent. Resten ägs av företag och organisationer.
  • Kvinnor äger 18 procent av Sveriges totala markareal medan män äger 44 procent av marken.
  • Kvinnornas taxerade fastighetsinnehav motsvarar drygt en fjärdedel av det totala taxeringsvärdet. Männens andel är 38 procent.