Mäklarpanelen: Stillastående bostadspriser 2020

Under 2019 har bostadspriserna varit stabila med små uppgångar på risknivå.

Mäklarpanelen: Stillastående bostadspriser 2020 1Kommer 2020 se likadant ut? Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att en majoritet av mäklarna tror på stillastående priser under nästa år, tre av tio tror på prisuppgång och väldigt få på en nedgång. Mäklarna i Stockholm och Malmö är mest optimistiska och det är i storstäderna efterfrågan ökar mest i december.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 461 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. Den här gången har mäklarna fått förutspå hur priserna kommer att utvecklas under nästa år. På frågan ”Vad tror du om prisutvecklingen på bostadsrätter i ditt område under 2020?” svarade 62 % stillastående priser, 31 % stigande priser och 7 % sjunkande.Motsvarande siffror för villapriserna är snarlika – 65 % tror på stillastående priser, 33 % på stigande och endast 2 % på sjunkande.

– Prisnivåerna under 2019 har varit ovanligt stabila. Historiskt sett så är det få år där vi haft så små prisvariationer. Om inget oförutsett ekonomiskt eller politiskt händer så är det stor sannolikhet att 2020 kommer att se snarlikt ut. Räntan kommer som det ser ut att vara låg under överskådlig tid, även om vi kan få enstaka höjningar, vilket håller efterfrågan uppe. Marknaden kan fortfarande upplevas oförutsägbar på lokal nivå men en stabil prisbild ger goda förutsättningar för att att säljare och köpare ska kunna mötas, säger Johan Engström.

Trendbrott – ökad optimism i Stockholm

När det gäller bostadsrätter är det flest i Stockholm och Malmö som tror på prisuppgång och för villor är det flest mäklare i Stockholm, Malmö och Större ort som tror på prisuppgång.

– Ett tydligt trendbrott är att mäklarna i Stockholm är mycket mer optimistiska. När vi ställde samma fråga för ett år sedan var det under tio procent som trodde på prisuppgång och drygt en tredjedel trodde på prisnedgång. Nu tror nästan hälften på prisuppgång. Huvudstaden brukar gå i bräschen och möjligen kan optimismen och prisuppgångar sprida sig i landet under nästa år, säger Johan Engström.

Övertag för säljarna i december

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 5,08 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 5,17 när samma fråga ställdes i oktober och 4,03 i december 2018. På riksnivå minskar alltså fördelen för säljarna på bostadsmarknaden något.

– December är en speciell månad på bostadsmarknaden och nu inför jul går aktiviteten ner rejäl. Det är mest intressant att jämföra med samma period förra året och då kan man se en relativt kraftigt ökad efterfrågan och mest påtagligt är det i storstäderna. Aktiviteten på marknaden har ökat under året men vi har tydliga inlåsningseffekter och trösklar. Ett nyårslöfte från politikerna om att på allvar ta tag i utmaningarna på bostadsmarknaden skulle verkligen vara på sin plats, säger Johan Engström.