Loudsprings Nuuka får ny större svensk kund inom kommersiella fastigheter.

Nuuka har tecknat avtal med ICA Fastigheter.

Loudsprings Nuuka får ny större svensk kund inom kommersiella fastigheter. 1ICA Fastigheter testar Nuuka’s programvara i ett pilotprojekt för att övervaka, analysera och förbättra energieffektiviteten i tre fastigheter. Hittills har försöksperioden för Nuukas Connect and Create-programvaran varit lyckad.

Samarbetet har som mål att utvärdera hur ICA kan skapa än mer effektiva och hållbara byggnader genom digital innovation.

Genom att nyttja Nuuka’s programvara kan brukaren analysera och optimera sin totala energianvändning, samt även sin egenproducerade energi från dess värme- och kylanläggningar. Samtidigt optimeras ventilationen för att förbättra inomhusluftkvaliteten. HVAC-processdata från byggautomatiseringssystemet kan också användas i maskininlärningsmodeller för att automatisera och optimera processerna ytterligare i framtiden. Dessutom, när alla data samlas i en plattform, uppstår möjligheter till innovation och nya affärsidéer.

Susanne Hedblom, Nuuka Solutions

“Genom att tillhandahålla en plattform med alla byggdata kan Nuuka skapa värde för alla typer av fastighetsägare, tjänsteleverantörerna och hyresgäster eller kunder som använder byggnaden. När du har all data på ett ställe kan du verkligen optimera, uppfinna och göra förbättringar i byggnaderna och därigenom öka fastighetsvärdet väsentligt. Vi är väldigt glada att ICA har valt oss som samarbetspartner i detta pilotprojekt.”

Alexander ‘Bigge’ Lidgren, CEO Loudspring

Loudsprings Nuuka får ny större svensk kund inom kommersiella fastigheter. 2“Vi gratulerar ICA till att ha valt Nuuka för att förbättra effektiviteten i deras fastigheter. Vi vet att när Nuuka installeras i en byggnad, förbättras effektiviteten per och fatsigheten blir mer värdefull per kvadratmeter.”

Loudspring har nyligen ökat sitt ägande i Nuuka baserat på potentialen i digitialisering av fastighetsbranchen  i kombination med den nöjda kundbas bolaget uppnått hittills.

När Nuuka programvara används i större fastighetsportföljer, kan realvärden skapas och fastighetsförvaltare kan säkerställa att de uppfyller striktare krav på miljö och hållbarhet hos aktieägare och medlemmar.