LogRhythm UEBA ska minska hotet inifrån

Datasäkerhetsföretaget LogRhythm lanserar LogRhythm UEBA, en fristående plattform som använder så kallad User and Entity Behavior Analytics.

LogRhythm UEBA ska minska hotet inifrån 1
Matt Winter, vice vd LogRhythm

Den nya plattformen kan användas med eller utan LogRhythms övriga säkerhetslösningar och är särskilt framtagen för att vara ett kostnadseffektivt verktyg som snabbt upptäcker och kan svara på cyberhot och överträdelser inom den egna organisationen.

LogRhythm UEBA använder maskininlärning, beteendeanalys och automation på ett sätt som möter många verksamheters utmaning – att göra mer med mindre resurser. Till skillnad från andra UEBA-lösningar använder LogRhythm djupanalys som gör det möjligt att identifiera både kända och okända cyberhot.

– Med LogRhythm UEBA ger vi fler organisationer möjlighet att arbeta med en fristående, fullskalig och flexibel plattform som inte kräver stora investeringar men ändå ger ett mycket kvalificerat skydd mot olika hot inifrån den egna verksamheten, säger Matt Winter, vice vd och ansvarig för marknadsföring och affärsutveckling på LogRhythm.