LKF satsar på ny teknik – framtidens fastighetsförvaltning

– Rent praktiskt så innebär det att vi via en drönare fotograferar, läser och lagrar information digitalt.

LKF satsar på ny teknik – framtidens fastighetsförvaltning 1
LKF testar att skanna in några fastigheter i sitt bestånd för att öka möjligheterna till bättre service och planering av underhåll.

– Informationen sparar vi sedan och använder när vi planerar underhåll av fastigheten i framtiden. Vi kan sedan bygga en digital modell som vi kan använda när vi ska planera för underhålls- och ombyggnationsinsatser, säger Henriette Jareklew, digital utvecklare, LKF.

– Syftet är att underlätta arbetet för våra förvaltare, vi kommer till exempel att kunna fylla på modellen med information löpande. Det kommer förhoppningsvis även att bli enklare för våra kunder, tänk att de kan anmäla fel genom att enkelt peka ut dem digitalt i modellen, vi på LKF kan då direkt se vilken komponent eller verktyg vi behöver använda för att åtgärda felet, menar Henriette Jareklew.

– Detta är bara ett av många framtida scenarier som vi kommer att kunna använda våra digitala modeller till, säger Henriette Jareklew.

Scanningspiloten startar i september
LKF ser många möjligheter med att använda digital teknik som en del i förvaltningsarbetet. Inledningsvis är det tre fastigheter som ingår i pilotprojektet som startar under september – fastigheterna i St Mårten och Rådhusrätten är först ut.

– Detta pilotprojekt är ett första steg, sedan utvärderar vi för att se hur vi kan arbeta vidare med och också utveckla tekniken, säger Henriette Jareklew.

Ny teknik innebär tydlig information till hyresgästerna
Det kommer kanske att märkas för hyresgästerna att vi använder drönaren utanför deras bostäder, därför är det viktigt att de som bor hos oss får relevant information.

– Naturligtvis är vi måna om att de som bor hos oss vet om varför vi gör detta när drönaren susar förbi utanför. Därför är informationen och dialogen oerhört viktig för oss. Våra hyresgäster får därför information i god tid innan skanningen utförs. Både digitalt och via anslag i trapphusen. Vi vill måna om allas privatliv så att man känner sig trygg och informerad, avslutar Henriette Jareklew.