Linköping, Borås och Växjö: Här bidrar företagen mest till stadens utveckling

I en global ekonomi är det allt viktigare för städer att attrahera och behålla såväl företag som arbetskraft.

Linköping, Borås och Växjö: Här bidrar företagen mest till stadens utveckling 1Inte minst i små och medelstora städer. PEs rapport Samhällsbarometern 2019 visar att varannan svensk vill att de lokala företagen tar ansvar för stadens utveckling. Bäst på att bidra till stadsutveckligen är näringslivet i Linköping, Borås och Växjö.

Det lokala näringslivet är en av de viktigaste aspekterna i en stads utveckling, i alla fall enligt svenskarna. Det framgår av teknik- och arkitektföretaget PEs rapport Samhällsbarometern, där invånarna i Sveriges 20 största städer fått betygsätta hur näringslivet bidrar till en smartare stad. 44 procent uppger att de vill att det lokala näringslivet är med och tar ansvar för stadens utveckling.

Mest nöjda med det lokala näringslivets delaktighet är invånarna i Linköping, med industrier som SAAB och Ericsson. Hela fyra av tio invånare uppger detta. Även näringsliven i svenska modemeckat Borås och industritäta Växjö utmärker sig. Där tycker 38 procent av invånarna att det lokala näringslivet är delaktigt i, och tar ansvar för stadens utveckling.

– Företag, kommuner och universitet arbetar alla med att utveckla våra städer. Konkurrensen med andra städer i och utanför Sverige är hård och därför är det extra viktigt att samarbeta sinsemellan och hitta synergieffekter. Den typen av smarta samarbeten är avgörande för att skapa så kallade kunskapskluster där forskning, innovation, entreprenörskap och globala företag möts. I Linköping finns det starka kluster inom teknik runt SAAB och Ericsson, i Borås samverkar modeföretagen med textilhögskolan och Göteborg har ett starkt globalt kluster inom fordonsindustrin, säger Nicke Rydgren, Affärschef på PE.

Svenskarna efterfrågar större delaktighet från näringslivet
Dock är det många svenskar som vill se en större delaktighet från sitt lokala näringsliv. Endast en av fyra tycker att de lokala företagen tar ansvar för stadens utveckling. Mest missnöjda med det lokala näringslivet är invånarna i Göteborg. Där svarar 28 procent att de inte tycker att företagen tar ansvar för stadens utveckling. Därefter följer Sundsvall och Gävle. 23 respektive 20 procent av invånarna är missnöjda med det lokala näringslivets delaktighet i stadsutvecklingen.

Topp 5: Städerna där det lokala näringslivet är mest respektive minst delaktigt i stadens utveckling

Mest                                           Minst

1. Linköping                                 1. Göteborg
2. Borås                                         2. Sundsvall
3. Växjö                                         3. Gävle
4. Södertälje                                4. Stockholm
5. Umeå                                        5. Jönköping, Karlstad