Liljewall en av initiativtagarna bakom BIMTypeCode

Liljewall har tillsammans med sju andra ledande arkitektkontor, genom initiativet BIM Stockholm, utvecklat kodningssystemet BIMTypeCode.

Systemet som lanserades den 10:e oktober avser skapa branschgemensam grund för kommunikation och effektivare projekteringsprocesser mellan alla aktörer i byggsektorn.

Digital utveckling, effektivisering av projektering och informationshantering är eftertraktade ämnen i byggbranschen. Genom BIMTypeCode tar vi tillsammans ytterligare ett steg framåt inom områdena.

BIMTypeCode utvecklar gemensamma BIM-verktyg, -metoder och -processer för att skapa ett gemensamt språk genom en enkel och logisk kodningsstruktur för byggnadsdelar. Utvecklingen har baserats på projekteringskrav, erfarenhet och ”best practice” från mer och mindre komplexa BIM-projekt. Det är alltså ett system som prövats i praktiken.

Genom BIMTypeCode struktureras och skapas förutsättningar för produktion av mängdningslistor, kalkyler och beskrivningar samtidigt som verktyget definierar gränsdragningar ned till byggdelsnivå. Kodningssystemet bygger på ett numeriskt system och är inte språkbundna vilket medför en enkel standardisering av alla aktörers byggobjekt.

– Vi behöver höja produktiviteten i byggsektorn genom en mer effektiv projekteringsprocess. Målet med BIMTypeCode är att hantera och bearbeta information och data på ett systematiskt och entydigt sätt genom att återanvända metoder och verktyg.

Det bidrar till en mer kvalitativ och pålitlig informationshantering då kommunikationen mellan aktörer i byggprocessen kräver att termer och begrepp är gemensamma, säger Johan Lindqvist, byggnadsingenjör och representant för digital utveckling på Liljewall.