Lexmark lanserar AccuRead Automate 2.0 – med innovativa förenklingar av affärsprocesser

Nya funktioner i den ledande applikationen för dokumentigenkänning i Lexmarks multifunktionsskrivare ökar effektiviteten och prestandan.

 Lexmark har förbättrat sin AccuRead Automate-applikation för multifunktionsskrivare (MFP) med nya funktioner som introduceras augusti 2016.

Förenkling av affärsprocesser i en omvärld där en framgångsrik CIO också måste vara beredd på att driva innovation i företaget – i korthet vara en Chief Innovation Officer – är en snabbväxande prioritering att hitta sätt att Crosskeyförenkla och automatisera affärsprocesser för att spara tid och minimera felkällor. Lexmarks AccuRead Automate är en lösning för att uppnå dessa mål inom dokumenthantering, för att kunna genomföra storskalig digitalisering av dokument med ett minimum av handpåläggning.

Lär sig – snabbt och exakt
Programvaran känner nu automatiskt igen dubbelsidiga dokument och förstår att ett dokument som exempelvis en faktura är på två, tre eller fyra sidor. Detta gör att det endast krävs en första inmatning av de olika varianterna, vilket eliminerar manuell försortering och ökar effektiviteten. Andra förbättringar inkluderar utvidgad automatisering som ger ännu snabbare och mer exakt fångst och bearbetning av dokument.

Den nya versionen optimerar de centrala funktionerna i AccuRead Automate på ett sätt som ger smidigare använding och kortare processer, exempelvis genom klart snabbar klassificering och lagring av dokumenten.

Den nya versionen ger också mer precisa klassificeringsmetoder tack vare att sortering utförs på hela texten, inte bara layouten på ett dokument. Detta gör det möjligt att känna igen och klassificera dokument som inte helt stämmer överens med en av de “inlärda” mallarna. Detta minimerar antalet felaktiga klassificeringar.
“Företag kämpar idag med att digitalisera tryckt information och enkelt skaffa fram den vid behov”, säger Susanne Karlsson, nordisk marknadschef på Lexmark. “Det krävs ofta handpåläggning före och efter skanningen på grund av den stora mängden av olika dokumenttyper som finns. Andra utmaningar för datautvinning från tryckta dokument är otillräcklig utbildning av medarbetare och begränsad nätverkskapacitet på avlägsna platser.”
“Denna uppdatering optimerar de centrala funktionerna i AccuRead Automate, vilket garanterar en jämnare drift. Den innehåller också betydande förbättringar i hastighet och prestanda för klassificering av dokument och för att fånga relevant information.”