Lendify och Trustly i nytt FinTech-samarbete för bättre kundupplevelser

FinTech-företagen Lendify och Trustly inleder ett nytt samarbete för att göra lån mellan privatpersoner effektivare.

När tekniken från de båda FinTech-Lendify och Trustly i nytt FinTech-samarbete för bättre kundupplevelser 1innovationerna kombineras förbättras kundupplevelsen avsevärt genom färre moment och smidigare transaktioner.

P2P-plattformen Lendify tar tekniken till hjälp för att effektivisera lånemarknaden genom att knyta samman privatpersoner som vill låna kapital och investerare som vill investera i lån till kreditvärdiga låntagare – nu kan vanliga privatpersoner och företag investera i ett tillgångsslag som bankerna länge haft ensamrätt på.

Trustlys metod för direktöverföringar och onlinebetalningar från bankkonto gör att investerare via Lendifys plattform kan bli aktiva direkt efter registrering. Tack vare Trustlys teknologi kan investerare påbörja sina investeringar utan fördröjning, istället för att som tidigare vänta en bankdag på överföring via bankgiro.

“Med Trustly blir betalningarna till och från vår plattform ännu enklare och smidigare. Investerarna kommer kunna föra över pengar direkt utan att behöva lämna Lendifys plattform”, säger Erika Eliasson, IR-ansvarig hos Lendify. “Att vi kan automatisera fler delar av låneprocessen avlastar dessutom vår administration och vi kan effektivisera lånemarknaden ytterligare”.

Det här är ännu ett exempel på hur två innovativa fintech-företag tillsammans kan skapa användarnytta utöver det som kan uppnås med traditionella tjänster och lösningar,” säger Johan Nord, Chief Commercial Officer på Trustly. “Genom att göra det smidigt för användaren att direkt investera sitt kapital försvinner många barriärer och då ser vi att både interaktionen och konverteringsgraden ökar”, avslutar Nord.