LARMRAPPORT: Rekordökning av vattenskador – majoriteten av dom hade kunnat förhindrats!

Antalet vattenskador i svenska hem ökar med över 10 procent.

LARMRAPPORT: Rekordökning av vattenskador - majoriteten av dom hade kunnat förhindrats! 1
GROHES Sverigechef Johan Kling med GROHE Sense Guard som skyddar ditt hem mot vattenskador. Produkten är anpassad till Säker Vatteninstallation 2016:1.

Fakta är att vartannat hem drabbas och vattenskador är tre gånger så vanliga som bränder.

– Ändå har svenska hem ofta brandvarnare, men ingen ”vattenvarnare” som säkrar hemmet från vattenskador. Vår Sense Guard skyddar ditt hem och förhindrar 93%* av alla rörledningsbrott. Produkten är anpassad till Säker Vatteninstallation och kan verkligen skydda ditt hem, säger Johan Kling, Sverigechef, GROHE.

Antalet vattenskador i svenska hem ser ut att skena de senaste åren, från 2015 års 53 394 till 2016 då 59 012 registrerades av försäkringsbolagen i Sverige. En ökning med 5 618 vattenskador, eller 10,5 procent. Kostnaderna skenar också, från 1,9 till 2,4 miljarder, en ökning med över 400 miljoner kronor från 2015 till 2016. Allt enligt officiell statistik från Svensk Försäkring. Och, tittar man på helheten så ser vi att totalt sett så värderas landets alla vattenskador kosta landets fastighetsägare mer än sex miljarder.

Johan Kling, Sverigechef, GROHE:

-Vi vet att i dag har många hushåll brandvarnare, men nästan ingen har en ”vattenvarnare” hemma. Ändå är vattenskador tre gånger så vanliga som bränder i hem. Och, statistik visar att ungefär hälften av alla hushåll drabbas över tid av just vattenskador.

En vattenskada är inte sällan orsakad av en mindre läcka, så kallade mikroläckor som över tid orsakar svåra skador.

Men med dagens teknik är det möjligt att upptäcka mikroläckor i tid, genom intelligent mätning som upptäcker tryckförlust i systemet. Sense Guard larmar då husägare med ett meddelande i den tillhörande appen.

GROHE har tagit fram en”vattenfelsbrytare” som kan upptäcka spruckna rör och registrera minimala läckor i systemet.

Kling:

-GROHE Sense Guard kan slår av vattnet per automatik om läckage uppstår. Den lär sig också din ”normalförbrukning” och kan även registrera ovanlig vattenförbrukning som kan orsakas av glömda kranar. Den varnar också för höga fuktnivåer och frost. Och, bäst av allt, den skickar push-meddelanden till dig och talar om vad den upptäckt.