Länsförsäkringar AB väljer PostNord Strålfors AB som leverantör för utskick av kundkommunikation

PostNord Strålfors har ingått partnerskap med Länsförsäkringar för utskick av deras kundkommunikation.

Länsförsäkringar AB väljer PostNord Strålfors AB som leverantör för utskick av kundkommunikation 1
YlvaEkborn CEO PostNordStralfors

Genom samarbetet får Länsförsäkringar en flexibel kommunikationslösning som ger deras kunder en möjlighet att själva välja i vilken kanal de vill få sin kommunikation

PostNord Strålfors utvecklar och erbjuder lösningar för kundkommunikation i såväl fysiska som digitala kanaler. Kärnkompetens ligger i att hantera stora volymer data och distribuera den i rätt kanal, i rätt tid och till rätt person. Digitaliseringen ställer nya krav och påverkar konsumenternas beteenden. Klart är att konsumenterna förväntar sig mer och personligare kommunikation, och att de kan välja vilka kanaler som passar dem. De förväntar sig Omnichannel.

Det nya partnerskapet innebär att PostNord Strålfors tar ett helhetsansvar och kommer tillhandahålla lösningar inom såväl fysiska som digitala kommunikationskanaler till Länsförsäkringar; så som digital brevlåda, print och kuvertering samt internetbanksfaktura.

– Vi är väldigt glada att Länsförsäkringar har valt oss som partner där vi tar ett helhetsansvar för den utgående kundkommunikationen inom vår omnichannel-lösning. Länsförsäkringar är ett väletablerat och starkt varumärke och vi ser fram emot att arbeta i partnerskap där vi kontinuerligt utvecklar våra lösningar i linje med marknaden och den tekniska utvecklingen, säger Ylva Ekborn, VD PostNord Strålfors.