Lansering av Sweden Sustaintech Venture Day – kapitalmarknadsdag för bolag inom cleantech- och hållbarhetssektorn

Den 14 februari 2019 anordnas för första gången Sweden Sustaintech Venture Day, en kapitalmarknadsdag för bolag som verkar inom cleantech- och hållbarhetssektorn – en sektor som under många år varit underfinansierad.

Lansering av Sweden Sustaintech Venture Day - kapitalmarknadsdag för bolag inom cleantech- och hållbarhetssektorn 1
Boel Swartling, initiativtagare och projektledare, Sweden Sustaintech Venture Day

Entreprenören och affärsängeln Boel Swartling är initiativtagare till Sustaintech Venture Day och bakom dagen står även affärsinkubatorn Sting, Energimyndigheten, Stockholms stad, Grön Bostad och Cleantech Scandinavia.

Målsättningen med Sweden Sustaintech Venture Day är att matcha bolag med en omsättning över 10 miljoner med intressanta investerare. Övriga kriterier för medverkan är att bolagen ska tillhandahålla en färdig produkt eller tjänst som bidrar till en avsevärd minskning av utsläpp alternativt bevarande av naturresurser. Bolagen ska även kunna uppvisa en kraftig försäljningstillväxt.

– Vi vill skapa en kapitalmarknadsdag med syfte att attrahera riskkapital från alla typer av investerare, alltifrån affärsänglar till fonder och riskkapitalbolag. Detta för att sektorn ska kunna växa på samma villkor som andra tech-bolag på den svenska marknaden. Vi ser en mognad av marknaden, samt en ökad efterfrågan och utbud av intressanta bolag som erbjuder tekniska lösningar för en mer hållbar framtid, säger Boel Swartling, initiativtagare till Sweden Sustaintech Venture Day.

Cleantech- och hållbarhetsektorn har länge varit underfinansierad, delvis som en konsekvens av finanskrisen 2008 då många bolag inom sektorn antingen stack ut för tidigt med sina innovationer eller var i behov av tunga investeringar. Under de senaste tre åren har marknaden återhämtat sig och en rad nya internetbaserade bolag har vuxit fram som erbjuder intressanta investeringsmöjligheter. Även kapitalflödet till sektorn har ökat kraftigt och enligt Cleantech Scandinavias rapport ”Nordic Cleantech Dealflow Report 2017” har investeringarna i Sverige ökat till nya rekordnivåer, från 75 miljoner euro 2015 till 340 miljoner euro 2017, där större delen av kapitalet kommer från den privata sektorn.

– Vi på Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsan, miljön och klimatet. Vi stöttar dagligen företag med energiinnovationer både genom att investera i dem och med internationella främjandeinsatser. Sverige är helt klart den största investeringsmarknaden för cleantech-investeringar i Norden och det är också här som den största tillväxten sker. Att anordna Sveriges första kapitalmarknadsdag riktad mot cleantech- och hållbarhetssektorn känns därmed som ett naturligt steg i vårt arbete, säger Sasan Shaba, portföljutvecklare på Energimyndigheten.

Ett antal entreprenörer och investerare, verksamma inom sektorn, kommer att tala under dagen och dela med sig av sin syn på sektorns tillväxt- och investeringsmöjligheter, samt vilka framgångsfaktorerna för investeringar inom cleantech- och hållbarhetsektorn är. Talarna presenteras inom kort.

Sweden Sustaintech Venture Day äger rum den 14 februari på Clarion Hotel Sign i Stockholm.