Landshypotek Bank först med digital låneansökan för jord- och skogsbrukskunder

Nu kan jord- och skogsbrukare ansöka om lån digitalt.

Landshypotek Bank först med digital låneansökan för jord- och skogsbrukskunder 1
Johan Asklund, affärschef på Landshypotek Bank

Landshypotek Bank öppnar som första bank möjligheten för digitala låneansökningar även för kunder som bor på eller driver företag utifrån en lantbruksfastighet.

Sedan en tid har Landshypotek Bank och flera banker öppnat för möjligheten att ansöka om bolån eller starta sparande digitalt. För jord- och skogsbrukskunder har den möjligheten inte funnits på bankmarknaden. Förrän nu. Landshypotek Bank gör som jord- och skogsbrukarnas bank en fortsatt satsning på specialutformade digitala lösningar för kunderna.

– För oss är det självklart att digitala verktyg kan förenkla tillvaron för bankkunder också inom jord och skog. Med den här nya vägen in till banken kan kunderna närsomhelst på dygnet 365 dagar om året göra en låneansökan. Samtidigt så finns vi självklart fortsatt tillgängliga som tidigare både lokalt och på telefon, säger Johan Asklund, affärschef på Landshypotek Bank.

Banken har utvecklat den nya digitala ansökan i nära dialog med kunderna för att kunna möta kundernas behov och önskemål kring enkelhet, snabbhet och funktionalitet. Systemet har testats under en öppen provperiod – vilken inneburit att banken har öppnat i mindre skala och gjort löpande förbättringar med återkoppling från kunder. Intresset har varit stort. Trots att Landshypotek Bank inte aktivt har berättat om tjänsten har digitala låneansökningar på snart 500 miljoner kronor inkommit.

– Vi bygger upp fler vägar för många fler kunder. Vi utvecklas och har kvar den lokala närvaron och det personliga i kontakten. Men fram växer fler kontaktmöjligheter och ökat fokus för att vi i hela vår organisation ska kunna hjälpa kunden på bästa sätt. Vi förstärker våra resurser och skapar en väv av kompetens och kontaktvägar för att på bästa sätt möta kunden och kundens behov, säger Johan Asklund.