Kvinnors företagande varierar stort mellan svenska kommuner

Utvecklingen mot ett mer jämställt företagande går långsamt.

Kvinnors företagande varierar stort mellan svenska kommuner 1
Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen

Knappt en tredjedel av Sveriges företagare är kvinnor och variationen är stor mellan landets kommuner. Det visar en ny rapport från Unionen.

Sedan år 2008 har andelen kvinnor som driver företag ökat med ynka två procentenheter. År 2008 var andelen kvinnor som drev ett företag 29 procent och år 2017 hade siffran ökat till 31 procent. Det visar en ny analys som Unionen gjort av kvinnors företagande.

– Utvecklingen mot ett mer jämställt företagande går långsamt. Det är viktigt att förstå vad som påverkar beslut och attityder. Socialförsäkringssystemet måste anpassas på ett sätt som underlättar för alla företagare. Det är särskilt viktigt för kvinnor som har mer att förlora på att byta en trygg anställning mot att driva eget, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen.

Unionens rapport visar att andelen kvinnliga företagare varierar stort mellan olika kommuner. Högst andel kvinnliga företagare finns i kommuner i Stockholms och Skåne län medan kommunerna med lägst andel kvinnliga företagare finns i Jönköping, Norrbotten och Östergötlands län. Gemensamt för samtliga kommuner är att det inte finns någon kommun där kvinnor är i majoritet bland de som driver eget företag.

I kommuner där branscher som företagstjänster, information och kommunikation samt finans är relativt stora är andelen kvinnliga företagare högre.

När kommunen domineras av traditionellt mansdominerade branscher som tillverkning- och utvinning, byggverksamhet samt jordbruk, skogsbruk och fiske är andelen kvinnliga företagare låg.

– Näringslivsstrukturen är en viktig faktor som kan hjälpa oss att förstå varför vissa kommuner har få kvinnliga företagare, menar Henrik Ehrenberg.

– Kommuner och regioner måste arbeta strategiskt med att främja kvinnors företagande, dels genom att skapa bra villkor för kvinnor att starta företag i branscher där de redan är verksamma, men också genom att främja kvinnors företagande i branscher där kommunen vill se fler företag i framtiden, säger Henrik Ehrenberg.

En stor utmaning är att bryta den branschvisa könssegregeringen. Redan i gymnasiet uppstår en ojämn könsfördelning i val av program som i förlängningen påverkar vilken typ av företag kvinnor startar.

– Ett sätt att påverka unga kvinnor att se möjligheterna är att uppmärksamma framgångsrika kvinnor som driver stora företag med hög omsättning och många anställda, gärna inom IT och andra mansdominerade branscher, säger Henrik Ehrenberg.

De tio kommunerna med störst andel kvinnliga företagare år 2017

Toppkommuner  andel kvinnor i procent

 1. Lidingö (Stockholms län)            43,80
 2. Danderyd (Stockholms län)         42,69
 3. Vaxholm (Stockholms län)          39,08
 4. Perstorp (Skåne län)                     38,33
 5. Höganäs (Skåne län)                    38,02
 6. Täby (Stockholms län)                 37,53
 7. Ystad (Skåne län)                         37,17
 8. Lund (Skåne län)                          36,71
 9. Nacka (Stockholms län)               36,50
 10. Lomma (Skåne län)                      36,06

Bottenkommuner  andel kvinnor i procent

 1. Pajala (Norrbottens län)               19,34
 2. Aneby (Jönköpings län)               20,65
 3. Storfors (Värmlands län)              20,97
 4. Bräcke (Jämtlands län)                 21,18
 5. Munkedal (Västra Götalands län)21,32
 6. Tanum (Västra Götalands län)     21,74
 7. Sävsjö (Jönköpings län)               22,06
 8. Färgelanda (Västra Götalands län)22,26
 9. Mellerud (Västra Götalands län)  22,27
 10. Överkalix (Norrbottens län)         22,3

Så stor andel av företagarna är kvinnor i respektive län

 1. Stockholm              34,21%
 2. Skåne                      33,24%
 3. Södermanland        30,93%
 4. Uppsala                   30,87%
 5. Gotland                  30,65%
 6. Halland                   30,42%
 7. Värmland                30,41%
 8. Örebro                    30,30%
 9. Gävleborg               30,15%
 10. Jämtland                 29,80%
 11. Västernorrland        29,73%
 12. Kronoberg              29,63%
 13. Dalarna                   29,59%
 14. Västra Götaland     29,47%
 15. Västmanland          29,46%
 16. Västerbotten           29,20%
 17. Blekinge                 28,97%
 18. Kalmar                    28,76%
 19. Östergötland           28,52%
 20. Norrbotten              28,18%
 21. Jönköping               27,72%