Kvartalsrapport från Lenovo visar på enastående stark tillväxt trots läget i omvärlden

Lenovo meddelar idag resultatet för det brutna räkenskapsårets första kvartal.

Kvartalsrapport från Lenovo visar på enastående stark tillväxt trots läget i omvärlden 1Lenovogruppen omsatte 13.3 miljarder USD under det första kvartalet, med en tillväxt på 7 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Intäkterna före skatt växte med 38 procent jämfört med kvartalet föregående år till 332 miljoner USD och nettovinsten lyfte också jämfört med föregående år, med 31 procent till 213 miljoner dollar. Grundresultatet per aktie var under första kvartalet 1.80 US cent eller 13.95 HK cent.

– Vi lever i utmanande och osäkra tider, trots detta är jag mycket nöjd med att säga att Lenovos verksamhet i Sverige inte bara förblev stabil men till och med gjorde några stora framsteg, säger Daniel Lindberg, Country Manager Sweden PCSD Lenovo. På totalmarknaden bibehöll vi vår position som nummer två och till och med ökade marknadsandelen jämfört med förra året till 26,7procent – den största marknadsandel vi någonsin haft på den svenska marknaden.

I Sverige är konsumentsegmentet fortsatt ledande och utbildningssektorn går starkt framåt.

– Höjdpunkterna kommer från vår konsumentverksamhet där vi inte bara bibehöll ledarpositionen, utan lyckades växa marknadsandelen markant från 23,6 procent förra året till dagens 29,7procent, förklarar Daniel Lindberg. Lenovo Sverige gjorde också stora framsteg inom utbildningssektorn och växte exponentiellt jämfört med förra året och nådde en marknadsandel på 29,4 procent med en fortsatt stadig tillväxt.

Den globala ekonomins påverkan
Detta första kvartal bestod av ett flertal affärsutmaningar som sträckte sig över en mängd branscher över hela världen, inklusive geopolitiska oroligheter och COVID-19-pandemin. För att hitta rätt väg genom dessa utmaningar fortsätter Lenovo att utnyttja sina kärnkompetenser inom långsiktig affärsutveckling och ett glokalt förhållningssätt. Ser man på det geopolitiska landskapet anser Lenovo fortsatt att samarbeten inom handel, teknik och kultur ger alla marknader viktiga ekonomiska fördelar och man kommer arbeta vidare med att se till att teknik kan gynna och stärka alla i samhället.