Kunskapsbrist kan ligga bakom växande privatlåneskulder

Privatlån blir allt mer tillgängligt och statistik från Finansinspektionen visar att fler hushåll tog nya blancolån i fjol jämfört med året innan.

Kunskapsbrist kan ligga bakom växande privatlåneskulder 1Samtidigt visar Bluestep-rapporten 2019 att knappt var tionde svensk skulle finansiera ett dyrare inköp genom ett privatlån om de hade marginal i bostadsvärdet. Var tredje svensk skulle istället utöka sitt bolån, vilket många har utrymme för eftersom svenskarnas bostäder i snitt är belånade till 58 procent[2]. Samtidigt visar rapporten att drygt varannan svensk inte vet vad refinansiering betyder.

Allt fler kreditförmedlare etableras med budskap om smidiga privatlån. En lösning som kan kännas nära till hands för den som är i behov av extra pengar eller vill samla flera krediter. Men trots att blancolån blir vanligare skulle många svenskar istället föredra att utöka sitt bolån framför att ta ett privatlån, vilket oftast innebär en betydligt lägre ränta. Bluestep-rapporten 2019, som baseras på en riksrepresentativ Sifo-undersökning, visar att var tredje person skulle höja bolånet vid behov av pengar till ett dyrare inköp om belåningsgraden på deras bostad var lägre än 85 procent. Enbart nio procent skulle ansöka om ett privatlån.

­– På Bluestep Bank kommer vi ofta i kontakt med människor som tidigare tagit blancolån för att exempelvis renovera hemma, trots att de har stora övervärden i sin bostad. Blancolån kan ibland vara nödvändigt, men om utrymme finns i bostadsvärdet kan man i de allra flesta fall få en betydligt lägre månadskostnad för lånet genom att använda bostaden som säkerhet. Vi har som utgångspunkt att hjälpa våra kunder utöka bolånet framför att ta ett privatlån och ser ett stort värde i att fler lär sig mer om bostadsvärdets möjligheter, säger Tomas Netz, Bolånechef på Bluestep Bank.

Refinansiering innebär att ta ett nytt lån för att samla och betala av flera gamla lån. Äger du en bostad som inte är fullt belånad till 85 procent av bostadens värde kan det finnas utrymme för att belåna den ytterligare och på så sätt använda det extra värdet till att lösa andra lån. Rapporten visar dock att det finns en kunskapsbrist bland svenskarna kring begreppet. Så många som 57 procent känner inte till vad refinansiering betyder. Bland unga i åldrarna 18–29 år är motsvarande siffra hela 70 procent. Endast en av tio svenskar svarar att de helt och hållet vet vad begreppet innebär.

– I många fall saknas vägledning från låneaktörer kring alternativ till privatlån. Räntan för ett privatlån kan vara flera tusenlappar dyrare varje månad än för ett utökat bolån, vilket kan göra enorm skillnad för den som har små marginaler i sin ekonomi. Genom att sprida kunskap om hur bostadens värde kan användas hoppas vi på att kunna hjälpa fler människor att ta smarta beslut kring sin ekonomi, avslutar Tomas Netz.

Om du ägde en bostad med en belåningsgrad lägre än 85 procent och behövde pengar till ett dyrare inköp, exempelvis en bil. Hur hade du finansierat det?

Total Man Kvinna 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–74 år
Vänta tills jag sparat ihop pengar 43 % 40 % 46 % 51 % 42 % 39 % 41 %
Refinansierat genom att höja lånet på bostaden 33 % 37 % 30 % 18 % 36 % 41 % 35 %
Ansökt om ett privatlån 9 % 9 % 9 % 8 % 10 % 10 % 8 %
Lånat privat från vänner eller familj 4 % 3 % 4 % 8 % 4 % 1 % 1 %
Ansökt om ett snabblån 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Bett om förskottslön på jobbet 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Annat 4 % 5 % 3 % 2 % 2 % 5 % 9 %
Vet ej 7 % 6 % 8 % 14 % 5 % 5 % 6 %

Vet du vad refinansiering innebär?

Total Man Kvinna 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–74 år
Ja, helt och hållet 10 % 14 % 6 % 5 % 11 % 13 % 12 %
Ja, delvis 28 % 31 % 25 % 20 % 33 % 29 % 27 %
Nej, men jag har hört talas om det 18 % 18 % 17 % 19 % 16 % 17 % 22 %
Nej, inte alls 39 % 33 % 46 % 51 % 38 % 38 % 30 %
Vet ej 4 % 3 % 6 % 5 % 2 % 3 % 10 %