Kriminella utnyttjar Covid-19 för ständigt nya IT-brott

Under det år som gått sedan världshälsoorganisationen WHO utlyste pandemin har cyberkriminella följt pandemins trender.

Kriminella utnyttjar Covid-19 för ständigt nya IT-brott

Vissa typer av attacker har ökat med 600 procent.

En ny rapport från IT-säkerhetsföretaget Palo Alto Networks visar hur cyberkriminella ständigt anpassar sina covid-kampanjer.

Cyberkriminella började tidigt att utnyttja spridningen och oron för Covid-19. Det visar en undersökning från IT-säkerhetsföretaget Palo Alto Networks. Undersökningen bygger på analys av globala data, url:er och nyckelord mellan januari 2020 och februari 2021.

Undersökningen visar att bara under den gångna vintern ökade attackerna relaterade till vaccin med 530 procent, och attacker riktade mot apotek och sjukhus ökade med 189 procent. Attackerna har under pandemiåret ständigt anpassat sig efter vad som för tillfället varit den rådande trenden.

Attackernas syfte är i huvudsak att samla in inloggningsuppgifter till de större onlinetjänsterna som Microsoft, Yahoo och Google. Falska sidor som ser ut att tillhöra Microsoft är den dominerande metoden med 23 procent av alla falska landningssidor.

I mars 2020 fokuserade cyberkriminella på personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker, och testkit eller till och med toalettpapper, vilket låg helt i linje med vad allmänheten efterfrågade som mest. Attacker relaterade till Covid-19 ökade under denna period med 313 procent.

Denna trend övergick under våren 2020 till utbetalningar av stimulanspaket och andra ekonomiska åtgärder och lättnader för hushåll och företag. I april 2020 hade denna taktik ökat med 600 procent. Denna taktik fortsätter också att vara gångbar allt eftersom nya stimulanspaket införs.

Under sommaren och hösten 2020 kom de första rapporterna om vaccin och under hösten började vaccin att distribueras till vaccinationscentraler och sjukhus runt om i världen. När pandemitrenden skiftade mot vaccin ändrade de cyberkriminella sin taktik ännu en gång.

Nu kan kampanjerna till exempel fokusera på löften om att komma före i vaccinationskön eller att överhuvudtaget få tillgång till vaccin. Under vintern 2020-2021 har de vaccinrelaterade attackerna ökat med 530 procent.

Cyberkriminella kommer med all sannolikhet att fortsätta anpassa sina kampanjer efter de rådande trenderna, men den grundläggande taktiken är densamma. Palo Alto Networks råd till företag och privatpersoner är att vara uppmärksam på all covid-relaterad kommunikation och noga kontrollera avsändaradresser och url:er.