Kredithanteringsföretaget Intrum, har tecknat ett sjuårigt, globalt avtal med Fujitsu gällande IT-infrastrukturtjänster

Avtalet omfattar 23 länder, där Fujitsu tillhandahåller fullt outsourcade.

 

Kredithanteringsföretaget Intrum, har tecknat ett sjuårigt, globalt avtal med Fujitsu gällande IT-infrastrukturtjänster 1
Mikael Ericson, VD Intrum & Karin Schreil, VD Fujitsu Sverige

Som IT-tjänster, omfattande datacenterhantering, moln och hybrid IT, säkerhetshantering och 24/7 service desk samt support för över 8 000 användare. Kontraktet har ett initialt värde i intervallet 100 miljoner euro.

 

Intrum bildades i juni 2017 när Intrum Justitia och Lindorff gick samman, vilket skapar ett europeiskt, marknadsledande företag inom kredithanteringstjänster med över 100 000 kunder. Eftersom Intrum är verksamt i ett stort antal länder med olika affärsenheter, var effektivisering och modernisering en central del av konsolideringen för Intrum.

Intrum valde Fujitsu som IT-partner baserat på samarbetet med Lindorff gällande outsourcade IT-infrastrukturstjänster. Fujitsu kommer att leverera tjänster baserade på sin globala kapacitet, kontinuerliga strategiska innovationskraft och spetskompetens inom automatisering och hantering av nätverks- och IoT-teknologier. Genom att låta Fujitsu ta hand om företagets IT-infrastruktur, får Intrum nödvändig flexibilitet för skala upp verksamheten efter behov. För Intrum är effektiv IT-infrastruktur avgörande för globala tillväxt, ökad effektivitet och sänkta löpande underhållskostnader för IT.

Genom avtalet kommer Fujitsu att tillhandahålla en komplett outsourcingtjänst, inklusive nästa generations service desk som använder artificiell intelligens för att identifiera orsakerna till IT-problem och förhindra dem från att upprepas.

– Vårt uppdrag är att hjälpa företag att blomstra genom att ta hand om deras kunder och självklart genom att erbjuda lösningar utvecklade för att förbättra kassaflöden och möjliggöra långsiktig lönsamhet. Som marknadsledande inom kredithanteringstjänster är vi beroende av en kraftfull IT-infrastruktur för maximal rörlighet, tillgänglighet och säkerhet. Fujitsu har visat detta i sitt befintliga samarbete med Lindorff. Sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff skapade möjligheter för tillväxt, optimering och en utvidgad geografisk närvaro. Avtalet med Fujitsu lägger grunden för ökad effektivitet i våra IT-tjänster och utnyttjar storskaligheten och kompetensfördelarna vi får via det här partnerskapet, säger Cathrine Klouman, operativ chef på Intrum.

– Vi är mycket glada över att Intrum valt Fujitsu som outsourcingpartner för sin IT. Intrums marknadsledande position och internationella räckvidd kräver verkligt globalt stöd och en framtidsorienterad partner som erbjuder infrastruktur och IT som möter deras affärsbehov. Vi är övertygade om att vår marknadsledande kompetens inom automation och förmågan att hantera ”network edge devices”, som en del av en holistisk IT-infrastruktur, vägde tungt i övertygelsen om att Fujitsu var den rätta IT-partnern för Intrum när de konsoliderar och ger ny energi åt sin IT-infrastruktur, säger Karin Schreil, vd Fujitsu Sverige.