Hem Rapport/undersökning Kraftig tillväxt av kontantlösa betalningar driver bankernas behov att satsa på nya affärsmodeller

Kraftig tillväxt av kontantlösa betalningar driver bankernas behov att satsa på nya affärsmodeller

Publicerat av: Redaktionen

Den globala tillväxten av kontantlösa transaktioner fortsätter och förväntas öka med en årlig tillväxttakt på 14 procent, enligt Capgemini World Payments Report 2019 som publiceras idag.

Kraftig tillväxt av kontantlösa betalningar driver bankernas behov att satsa på nya affärsmodeller 3Ökningen skapar en utmaning för traditionella banker som behöver omfamna nya affärsmodeller och ekosystem, öppna plattformar och framför allt bättre kundupplevelser. Endast 44 procent av bankerna planerar att anpassa sin infrastruktur för att möta konsumenternas efterfrågan. För Sveriges del har digitala betalningar ökat med nära fem procent.

De marknader där kontantlösa transaktioner ökat i högst utsträckning har likt Sverige en stark digital utveckling. Utvecklingsländer i Asien (32 procent), följt av länder i Centraleuropa, Mellanöstern och Afrika (19 procent) är de som ökat mest.

Trots innovationsstarka marknader är bankerna mer oroliga än optimistiskt inställda till den hastiga utvecklingen. Många banker ser konkurrens från BigTechs som det största hotet, samtidigt som de omfamnar Open Banking främst för att uppfylla regulatoriska krav, snarare än att ta tillvara på möjligheter för ökad kundnöjdhet och differentiering.

– Vi har i Sverige än välutvecklad infrastruktur och teknik för kontantlösa betalningar. Flera nya bolag inom betaltjänster har bidragit till förändrat konsumentbeteende. Det skapas löpande nya affärsmodeller och ekosystem inom betalningar, där traditionella banker ofta men inte alltid har en roll i värdekedjan. Det är ytterst viktigt för bankerna att vara snabbfotade för att bemöta konsumenternas efterfrågan och differentiera sig på marknaden. Vi följer också med intresse den utveckling som sker i Sydostasien där nya betalningsmodeller utvecklas mycket snabbt eftersom de inte haft samma infrastruktur som i Sverige. Det har drivit fram helt andra tekniker och konsumentupplevelser, säger Johan Bergström, ansvarig för finanssektorn på Capgemini Invent.

Banker ser försiktigt på Open Banking och ny konkurrens

Betalningslandskapet blir allt mer komplicerat i takt med nya aktörer och tekniska lösningar. Dessutom driver den förändrade efterfrågan hos konsumenter bankerna att utveckla affärsmodeller för betalningar där utvecklingen idag går långsamt.

  • Mindre än hälften (48 procent) av de undersökta företagen planerar att använda öppna API:er utöver det som krävs för att efterleva lagstiftning.
  • Majoriteten av bankerna (63 procent) ser BigTechs som sina främsta konkurrenter, där BigTechs överlag är starkare med global närvaro, större fokus på kundupplevelse och modernare betallösningar.

Även om banker sakta men säkert hänger med i den digitala transformationen kvarstår ett motstånd att fullt implementera Open Banking. Även om 90 procent av bankerna anser att ekosystemsbaserade affärsmodeller är den huvudsakliga nyckeln till framgång, är endast 44 procent intresserade av att utveckla egna ekosystem.

Lagstiftning tvingar till förändring

Utvecklingen mot ett konvergerat ekosystem för betalningslösningar har tidigare delvis drivits av förändringar i lagstiftning med fokus på standardisering, interoperabilitet och digital identifiering.

Digital förändring hos över 60 procent av bankerna sker främst för att uppfylla regelverkskrav. Implementering av API:er utöver vad regleringen kräver har varit trög. Majoriteten av bankerna har inga planer på att implementera API:er som delger information om exempelvis konto- och bankomattransaktioner. Öppna API:er ses mer som en ram för regelefterlevnad snarare än en utvecklingsmöjlighet.

– Det globala betalningslandskapet genomgår en omfattande transformation, men det är inte alla som är bekväma med hastigheten eller förändringens riktning, säger Johan Bergström. Banker erkänner vikten av en ekosystemsbaserad modell för att möta förändrade kundkrav och konkurrens från andra aktörer. Vi ser att bankerna snabbt behöver implementera lösningar som positionerar dem för framtidens marknad, genom att till exempel implementera mikroservicearkitekturer för att kringgå begränsningar i gammal infrastruktur.

Metod

World Payments Report 2019 ger en nulägesanalys av Open Banking ur ett betalningsperpektiv på 18 marknader. Rapporten baseras på en online-undersökning som distribuerats till banker, institutioner med finansiella tjänster samt företag under juni 2019. Intervjuer med företagsledare genomfördes också.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>