KPMG AB väljer Companyexpense för att hjälpa samtliga 1700 anställda att lägga mindre tid på utläggsredovisningar.

Companyexpense Svenska AB och KPMG AB har ingått ett samarbetsavtal för att digitalisera, effektivisera och automatisera hanteringen av utlägg, reseräkningar och körjournal för samtliga anställda på KPMG.

Förutom en tydlig förenkling genom att den mobila lösningen räknar KPMG med att uppnå en betydande tidsbesparing.

Med Companyexpense lösning kan KPMG automatisera hela flödet för sina anställda.

KPMG ser många fördelar med en helhetslösning i molnet som de nu får.

För personalen:

  • Betydligt enklare och snabbare att rapportera inköp i en mobilapp.
  • Belopp, moms, valuta och kategori analyseras automatiskt med artificial intelligence (AI/ML) och minskar därmed risken för felregistreringar.
  • Appen tar automatiskt hand om rapportering av milersättning.

För chefer och ekonomiansvariga:

  • Attest sker on-the-go.
  • Bättre och tydligare överblick över kostnader och resepolicys.
  • Färre felrapporteringar tack vare artificial intelligence (AI/ML) analys.
  • Automatisk bokföring av personalens utlägg.

“KPMG vill lägga så mycket tid som möjligt på affärsverksamheten och fokusera på kunderna, därför ser vi löpande över möjligheten att kunna effektivisera våra administrativa processer. Vi ser fram emot att ha en användarvänlig och driftsäker utläggshantering på plats i sommar. Det kommer helt enkelt bli roligare att göra reseräkningar.”, säger Per Metzen, CFO på KPMG AB.

“Jag är ödmjuk inför faktum att KPMG valt Companyexpense som leverantör för sin interna hantering och det är ett fantastiskt kvitto på att vi gör rätt saker. Vi har tillsammans med våra partners, bl.a. KPMG adderat 3200 företag som kunder de senaste sex månaderna. Det är klart att den affärsnytta och kostnadsbesparingar som KPMG sett hos sina kunder inte går att blunda för när det gäller egna anställda och interna rutiner”, säger Per Einarsson, VD på Companyexpense Svenska AB.