Kortbedrägerier i Sverige ökade snabbast i Europa under 2016

En interaktiv karta från FICO och Euromonitor International visar att Sverige hade störst förluster relaterade till kortbedrägerier i Skandinavien – och ökningen 2016 var störst i Europa.

Analys- och mjukvaruföretaget FICO släpper idag en interaktiv karta över kortbedrägerier i Europa. Kartan visar att förlusterna till kortbedrägerier bland Kortbedrägerier i Sverige ökade snabbast i Europa under 2016 1de 19 länderna i undersökningen nådde en ny högstanivå under 2016 och uppgick till 1,8 miljarder euro. I Sverige var förlusterna till kortbedrägerier 336 miljoner kronor under 2016, vilket är den högsta nivån på ett årtionde.

Bedrägerier relaterade till e-handel har stigit från 23 procent av de totala förlusterna under 2008 till 42 procent under 2016. Kortbedrägerierna ökade i tio europeiska länder i undersökningen, medan de minskade i åtta länder. Kartan baseras på data från Euromonitor International.
Ökningen av kortbedrägerier i Sverige var den största i Europa, med en ökning på 18 procent sedan 2015.Ökningen var nästan dubbelt så hög som i det land med näst störst ökning – Polen, där ökningen var 10 procent. Detta är ett tydligt bakslag för Sverige som noterade en minskning av kortbedrägerier under föregående år.
“Ökningen av förluster till kortbedrägerier i Sverige hänger tätt ihop med ökningen av handeln online, och bedrägerier kopplade till e-handeln. När chip och pinkod började användas tvingades kriminella att söka sig till mindre riskfyllda kanaler och det blir allt svårare att stoppa olagliga transaktioner. Att hitta nålen i höstacken kräver avancerad beteendeanalys och artificiell intelligens i kombination med information som ligger utanför den data som normalt medföljer ett köp”, säger Gareth Williams, bedrägeriexpert på FICO.

Bekämpa kortbedrägerier med AI
Kortbedrägerier kopplade till e-handeln utgör den största kategorin inom kortbedrägerier i de flesta länder i undersökningen. FICO jobbar tillsammans med banker för att förbättra användandet av maskininlärning och artificiell intelligens för att identifiera bedrägerier snabbare. Nyckeln är att hitta avvikande mönster utan att störa transaktionen.
”Det handlar inte längre bara om att identifiera mönster som är ovanliga för konsumenter. Vi tittar också på avvikande beteende hos mobila enheter, IP-adresser och handlare. Precis som vi människor har dessa också ’beteenden’ och vi använder vår 25 år långa erfarenhet inom artificiell intelligens för att identifiera dessa. FICO har utvecklat analysmetoder som kan utnyttja mobildata såsom geografisk positionering, vilket ger oss möjligheten att använda den informationen i FICO Falcon Fraud Manager för att ta beslut i realtid under en transaktion”, säger Scott Zoldi, analyschef på FICO, som varit delaktig i att utveckla hälftens av FICO:s 70 patent inom AI och maskininlärning.

Banker och kortutgivare har också i större utsträckning börjat använda sig av kundkommunikation i realtid för att bättre kunna bekämpa kortbedrägerier. “Att kunna kontakta kunderna i ett tidigt skede genom till exempel SMS är en viktig del i att säkerställa att en transaktion är giltig. Om detta är helt automatiserat och nära kopplat till övriga system för bedrägeribekämpning – som det är i FICO Customer Communication Services och FICO Falcon-plattformen – kan man avsluta misstänkta bedrägerifall utan att involvera människor i processen, och kunden kan känna sig trygg att spendera sina pengar när och hur de vill”, säger Gareth Williams.

Höjdpunkter:
• De totala förlusterna till kortbedrägerier i 19 europeiska länder i undersökningen uppgick till 1,8 miljarder euro
• I Sverige ökade kortbedrägerierna med 18 procent under 2016, den största ökningen i Europa
• En interaktiv karta från FICO och Euromonitor International jämför trender inom kortbedrägeri i Europa