Kontor för framgång i en föränderlig värld

I augusti öppnar KPMG:s nya, moderna kontor i Stockholm City och Arenastaden. De nya lokalerna kommer att bättre stödja dagens förändringsbenägna arbetssätt.

Efter över ett kvartssekel flyttar KPMG:s huvudkontor på Tegelbacken sin verksamhet till två nya kontor, ett på Vasagatan, runt hörnet från den tidigare adressen, samt ett i den expansiva nya stadsdelen Arenastaden i Solna, som även blir nytt huvudkontor.

– För KPMG är det viktigt att finnas där våra kunder finns. Arenastaden är ett område som växer i betydelse som ett nytt nav för Stockholmsregionens näringsliv och många av våra kunder finns redan där. Samtidigt är det lika viktigt för andra kunder att vi har en stark närvaro centralt i Stockholm, säger George Pettersson, vd för KPMG Sverige.kpmg

Uppdaterad miljö

I samband med flytten passar KPMG på att uppdatera kontorsmiljön. De nya lokalerna får inte bara ett rejält lyft vad gäller design, ergonomi, digital teknik och hållbarhet (båda husen är miljöcertifierade). Hela kontorskonceptet moderniseras för att passa dagens och morgondagens arbetssätt.

– I vår mobila värld får vi en arbetsmiljö som gynnar flexibilitet, samarbete och kreativitet, vilket även kommer våra kunder till godo, säger Annacari Astner-Wimmerstedt, vice vd för KPMG Sverige och ansvarig för flyttprojektet.

Den nya aktivitetsbaserade kontorsmiljön har utformats efter noggranna analyser av hur man arbetar i dag och hur man vill arbeta i framtiden. Miljön ska stödja de ständigt pågående förändringar som präglar vår tid. Huvudkontoret i Arenastaden är något mindre med ungefär 300 arbetsplatser jämfört med 500 på Vasagatan, men samma koncept används på båda ställen.

Palett av arbetsmiljöer

Medarbetarna får nu en palett av ett tiotal olika arbetsmiljöer att välja mellan beroende på vad som behövs för de aktuella arbetsuppgifterna. Miljöer och stängda mindre arbetsrum för tyst, fokuserat arbete kompletteras av zoner för samarbete, där projektgrupper på kort varsel kan sätta igång att arbeta tillsammans. Därtill kommer lounger för arbete, matsal samt stora och små mötes- och konferensrum.

– Ett viktigt ledord har varit att bygga in ergonomi och funktionalitet i alla miljöer. Det ska till exempel gå att sitta och jobba bekvämt även i soffor. Samtidigt har det funnits ett starkt fokus på att skapa en attraktiv miljö för såväl medarbetare som kunder. De rumsliga sambanden är lätta att ta till sig och genomgående används mycket färg och varma, välkomnande material av hög kvalitet, säger Ann-Charlotte Berg, ansvarig inredningsarkitekt på Strategisk Arkitektur.

Öppenhet och digitalisering

De nya lokalerna andas större öppenhet, transparens och samarbete. I vissa fall kommer interna konferenslokaler även att utnyttjas till kundevenemang. Samtidigt sätter den konfidentiella karaktären hos KPMG:s uppdrag naturligtvis vissa gränser för öppenheten. Vad gäller tekniken blir flytten också ett lyft och även ett tillfälle att driva på digitaliseringen av olika processer. Samtidigt kan man skära ned på resandet genom smarta lösningar för videokonferenser.

– Målet är att våra nya lokaler skapar samhörighet och trivsel och är lätta att arbeta både effektivt och kreativt i. Samtidigt vill vi att de gör oss stolta att tillhöra KPMG, avslutar Annacari Astner-Wimmerstedt.