Kontantinsatsen räcker inte för unga i 15 av 25 städer – trots långt sparande

Skandia kan idag presentera sin nya rapport ”Sparande utan bostad” som visar att ett mångårigt sparande till barnen inte alltid räcker för att kunna köpa en första lägenhet.

Kontantinsatsen räcker inte för unga i 15 av 25 städer - trots långt sparande 1
Johanna Cerwall, vd på Skandias bank

Ett sparande av halva barnbidraget i 18 år gör att kontantinsatsen inte räcker i 15 av 25 städer. Sparar man däremot hela barnbidraget i 18 år räcker det till en kontantinsats i 23 av 25 städer.

Skandia har kartlagt hur stort sparande som krävs för att kunna köpa en första enrummare runt om i Sverige. Resultatet visar att det är, trots ett mångårigt sparande till barnen av föräldrarna, svårt att få en lägenhet i 15 av 25 städer. I Stockholm och Göteborg är det inte svårt enbart i stadskärnorna, utan även i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg räcker inte sparandet till för att få ett bolån till en normalstor första lägenhet.

– Vikten av att spara tidigt till sina barn ökar när bostadsmarknaden ser ut som den gör idag. Idag krävs det hundratusentalskronor för att överhuvudtaget få möjlighet att få ett bolån.

– Vår rapport visar att man behöver sätta av en större summa pengar varje månad under lång tid för att få en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden idag. Man ska också komma ihåg att alla faktiskt inte har råd att spara så mycket som krävs för att kunna köpa en första lägenhet, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Skandias rapport visar att utmaningarna för att komma in på bostadsmarknaden är utbrett i hela Sverige och inte enbart isolerat till storstadsområdena. Ett 18-årigt sparande av halva barnbidraget räcker inte till kontantinsatsen i exempelvis Örebro, Halmstad eller Gävle. Ett större sparbelopp, motsvarande hela barnbidraget, öppnar å andra sidan upp möjligheter att kunna köpa sin första etta.

– Vår rapport visar att detta är ett problem för hela Sverige om man inte sparar tillräckligt mycket. Det är inte bara negativt för individerna som drabbas, utan även för samhället i stort. Köp av en bostadsrätt är för många den enda möjliga vägen för att få en egen första bostad, säger Johanna Cerwall.

Trots kontantinsats – svårt att få lån

Idag krävs en insats motsvarande 15 procent av bostadens värde för att få ett bostadslån. Men trots att man sparat flitigt till en kontantinsats är det inte självklart att man får ett bostadslån. Skandia har tidigare visat i rapporten ”Lön utan lägenhet” att det är svårt att få bostad i flera av Sveriges större städer, trots ett fast jobb.

– De nya kreditreglerna får konsekvenser för unga som inte är rimliga. Regelverken behöver bli mer flexibla och ta hänsyn till varje enskilds livssituation – inte minst för att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Exempelvis bör vi diskutera om unga förstagångsköpare ska få möjlighet att belåna mer än 85 procent av bostadens värde, säger Johanna Cerwall.

Även krav på buffert och pensionssparande

Unga vuxna har generellt utmaningar i att få bolån då de har förhållandevis låga löner och ofta saknar kapital till en större kontantinsats. När man väl fått ett bolån krävs dessutom stora amorteringar samtidigt som man måste idag måste börja spara till pensionen i samma ålder som man köper bostad för att få en rimlig pension.

– När man som ung köpt sin första bostad behöver även buffertsparande och privat pensionssparande prioriteras – inte enbart amorteringar. Bankerna borde exempelvis få större utrymme att tillämpa amorteringsfria perioder för att ta hänsyn till olika perioder i livet. Det skulle kunna vara en möjlighet för unga att få större möjligheter att köpa en första bostad, säger Johanna Cerwall.

Resultat – Ort för ort

Kvm Bostadens pris (kr) Kontantinsats som krävs för att få lån (kr) Kontantinsatsen räcker vid sparande av hela barnbidraget Kontantinsatsen räcker vid sparande av halva barnbidraget
Stor-Stockholm 39 2796919 419538 NEJ NEJ
Stockholm 39 3326015 498902 NEJ NEJ
Stor-Göteborg 40 2300262 345039 NEJ NEJ
Göteborg 41 2456240 368436 NEJ NEJ
Malmö 41 1271786 190768 JA NEJ
Umeå 39 1428301 214245 JA NEJ
Uppsala 42 2135597 320340 JA NEJ
Linköping 41 1774065 266110 JA NEJ
Jönköping 40 1510981 226647 JA NEJ
Växjö 40 1250777 187617 JA NEJ
Lund 43 2159626 323944 JA NEJ
Södertälje 42 1657936 248690 JA NEJ
Gotland 41 1469525 220429 JA NEJ
Halmstad 40 1405375 210806 JA NEJ
Västerås 40 976113 146417 JA JA
Norrköping 40 1015917 152388 JA JA
Helsingborg 39 986020 147903 JA JA
Luleå 38 993875 149081 JA JA
Sundsvall 40 606015 90902 JA JA
Gävle 40 1107341 166101 JA NEJ
Borås 41 810203 121530 JA JA
Karlskrona 39 1061142 159171 JA JA
Karlstad 42 1110100 166515 JA NEJ
Eskilstuna 42 925681 138852 JA JA
Skövde 39 677963 101694 JA JA
Trollhättan 40 755300 113295 JA JA
Örebro 40 1231355 184703 JA NEJ

Så har vi räknat

Skandia har beräknat hur stort sparkapitalet blir om man varje månad, under 18 års tid, sparat ett helt, eller ett halvt barnbidrag. Tidsperioden motsvarar från januari 2001 till december 2018. Avkastningen under denna tid har satts till 4,16% efter skatter och avgifter, vilket motsvarar den genomsnittliga återbäringsräntan under motsvarande tidsperiod i Skandias Kapitalförsäkring Traditionell, Skandia Liv. Kapitalkravet för köp av lägenhet räknas motsvarande en kontantinsats om 15% av totala köpbeloppet, dvs motsvarande 85 procent belåning av den aktuella lägenheten. Statistiken för genomsnittlig pris har erhållits från Svensk mäklarstatistik. Genomsnittlig bostadsarea för en enrummare har hämtats från SCB.

En placering i Kapitalförsäkring Traditionell är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I Kapitalförsäkring Traditionell finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in.