Konsultbolaget Zington breddar sitt befintliga erbjudande inom UX med kundcentrerad affärsutveckling

Tillsammans med mätverktygen Decibel och GetFeedback Digital stärker Zington sin position inom datadriven UX och vill samtidigt minska den upplevda klyftan mellan data och UX.

Konsultbolaget Zington breddar sitt befintliga erbjudande inom UX med kundcentrerad affärsutveckling 1Erbjudandet är särskilt fokuserat kring djupa insikter om användare och innefattar allt från strategi och framtagande av processer, till implementation.

Om det finns insikter om varför användaren gör på ett visst sätt och en förståelse för om upplevelsen varit positiv eller negativ är det möjligt att agera och göra en aktiv handling för att motverka eller förbättra beteendet. Med denna inblick och förståelse kan vi hjälpa företag att bli en kundcentrerad organisation, där kundinsikter och kundbaserad feedback kommer vara en av de viktigaste aspekterna i en framtida affärsutvecklingen, menar Tommy Marshall, Head of UX på Zington.

Att arbeta datadrivet med användarupplevelser som grundas i kundinsikter och prototyper är något som konsultbolaget har stor erfarenhet av, men som i samband med nyblivna partnerskap får ett eget, specifikt, erbjudande. Kuncentrerad affärsutveckling är ett erbjudande som riktar sig mot de flesta typer av bolag och kan skräddarsys efter företagsstorlek, digital mognadsgrad och var bolaget befinner sig i sin digitaliseringsprocess.