Konkurserna minskade i november

Färre företag försattes i konkurs i november 2019 jämfört samma månad förra året. 656 företag försattes i konkurs under månaden, jämfört med 720 företag förra året, en minskning med 9 procent.

Konkurserna minskade i november 1Totalt sett under 2019 fram till och med november har antalet konkurser ökat med 2 procent.

Konkurserna har ökat inom finans och bygg

Den största ökningen av konkurser under perioden noteras inom Finans-, fastighets- och företagstjänster, där ökade konkurserna med 24 procent. Även Bygg och anläggning var ökningen hög med 14 procent.

Olika utveckling i storstadsregionerna

Under november ökade antalet företagskonkurser med 15 procent i Stockholms län samtidigt som konkurserna i Västra Götalands län minskade med 22 procent.

Läs mer i vår senaste månadsrapport om konkurser.