Kommunen vill tillsammans med näringsliv och föreningsliv ge fler ungdomar i Lund erfarenhet av arbete i sommar

För att ge fler ungdomar kontakt med arbetslivet i sommar drar Lunds kommun igång ett pilotprojekt.

Kommunen vill tillsammans med näringsliv och föreningsliv ge fler ungdomar i Lund erfarenhet av arbete i sommar 1Projektet innebär att de företag och ideella organisationer som tar emot feriepraktikanter i sommar får halva respektive hela lönekostnaden betald.

Kommunal feriepraktik innebär att en ungdom som är född 2002-2004 erbjuds en plats sex timmar om dagen i tre veckor. Platserna erbjuds i första hand till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Om pilotprojektet faller väl ut kan det bli en del av det ordinarie upplägget feriepraktiken under kommande år.

– Vi förstår att det är svåra tider för många företag och föreningar just nu. Men eftersom vi ser att en stor utmaning framöver kan bli en ökande ungdomsarbetslöshet startar vi nu denna satsning. Vi vill tillsammans med närings- och föreningsliv ge fler Lundaungdomar erfarenhet av arbetslivet, för att underlätta att de får jobb framöver, säger Göran Wallén (M), ordförande i socialnämnden.

Lunds kommun ersätter företag som mest 50 procent och ideella föreningar 100 procent av en timlön på max 90 kronor och för max 90 timmar under en treveckorsperiod. Det totala maxbeloppet som kommunen kan betala företag är 4958 kronor per ungdom och år, föreningar kan som mest få det dubbla. Arbetstiden för praktikanten är sex timmar per dag, totalt 90 timmar för tre veckor, exklusive en halvtimmes lunch. Arbetstiden är förlagd på vardagar.

– Vi hoppas att det finns många företag och föreningar i Lund som kan tänka sig att anställa en ungdom, under en eller flera perioder i sommar, säger Jessica Persdotter Keding, enhetschef och ansvarig för feriepraktiken inom Lunds kommun. Det enda föreningen eller företaget behöver göra är att ansöka – vi hjälper till med matchningen mellan ungdomen och organisationen.