Klarna moderniserar sin redovisning med hjälp av SAP

SAP meddelar i dag att Klarna som första kund driftsätter ett nytt redovisningssystem som är specialiserat på finansiella instrument.

Företaget är en av Europas ledande betalningstjänster för nätbutiker.

På bara tre månader har Klarna infört SAP-lösningen. Det inkluderar konfigurationen av redovisningsregler, dataintegration och en fullständig installation av dataplattformen SAP HANA. Projektet bevisar att anpassning av kritiska system som stöder företagens marknads- och produkttillväxt inte behöver vara långa eller mödosamma.IT-Finans.se

– Vi växer mycket snabbt och behövde ett centraliserat redovisningssystem som skulle ge oss insikt i regionala affärsområden, säger Max Fischer, vice VD på Klarna.

– Farhågan var att en omställning skulle ta lång tid och kräva stora resurser. Med SAP blev allt klart på bara tre månader och med noll fördröjning i verksamheten. Det har haft en positiv inverkan på vår verksamhet, fortsätter han.

SAP-lösningen för finansiella tjänster heter SAP Smart AFI och hjälper Klarna att behålla sitt försprång gentemot konkurrenterna. Med en centraliserad redovisningslösning kan företaget nu både expandera snabbt till nya regioner och erbjuda kunderna ett brett produktutbud.

Klarna kan köra sin verksamhetsredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) och US GAAP. Samtidigt kan de lägga grunden för en centraliserad redovisning, rapportering och regelefterlevnad.

Projektet genomfördes med drastiskt reducerade implementeringstider och kostnader genom att förenkla redovisningsprocesser och minska datavolymen – och därmed öka hastigheten i affärsprocesserna.