Kaspersky stärker skydd för bankomater och kassasystem

Enligt en rapport från Kaspersky ökade cyberattackerna mot så kallade inbyggda system, det vill säga datasystem i enheter såsom bankomater och kassasystem, med 40 procent under 2019.

Kaspersky stärker skydd för bankomater och kassasystem 1En förklaring till detta är att det är svårt att skydda dessa enheter mot cyberattacker, eftersom de ofta har äldre typer av uppkoppling, och i många fall enbart ansluts via ett svagt modem, eller 2G-nät. Den svaga uppkopplingen kan leda till att systemens säkerhetslösningar lätt blir överbelastade och att det då är svårt för säkerhetsteam att ha överblick över dataflödena.

Därför presenterar Kaspersky nu en uppdaterad version av Kaspersky Embedded Systems Security, som gör det möjligt att övervaka säkerheten i inbyggda system utan att det krävs stora mängder data. Via lösningen kan Kasperskys säkerhetsteam kontrollera säkerhetsstatusen hos de inbyggda systemens, oavsett deras typ av uppkoppling.