Kaspersky: Ökning av cyberattacker mot fastighetsautomations-, olje- och gasföretag

En färsk undersökning från Kaspersky fastslår att cyberattackerna mot fastighetsautomations-, olje- och gasföretag, ökade under 2020 – samtidigt som cyberattackerna minskade inom de flesta övriga branscher.

Kaspersky:  Ökning av cyberattacker mot  fastighetsautomations-, olje- och gasföretag 1Under det gångna året ökade cyberattackerna mot fastighetsautomationsföretag, så kallade BMS:er (Building Management Systems), som ser till att fastigheter får önskad mängd vatten, ventilation, värme och belysning. Attackerna mot dessa företag ökade från 38 procent under H1 2019, till 39,9 procent, H1 2020.

Cyberattackerna ökade även bland olje- och gasföretagen, från 36,3 procent till 37,8 procent under samma period.

– Cyberattacker mot dessa typer av verksamheter kan få förödande miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Det är därför oroande att dessa branscher i allt högre grad drabbas av cyberattacker – samtidigt som angreppen blir färre inom många andra branscher, säger Evgeny Goncharov, säkerhetsexpert på Kaspersky.