Kan API:er rädda banker som slåss mot föråldrade IT-system?

Svenska bankers IT-miljöer måste moderniseras. Ökade kostnader och risken att bli omsprungen av fintechbolag driver på utvecklingen, skriver Rolf Hall på Salesforce.

Kan API:er rädda banker som slåss mot föråldrade IT-system? 1
Rolf Hall, Vice President Solution Engineering på Salesforce

Det är i sanning bråda dagar för våra traditionella finansiella tjänsteföretag. Å ena sidan måste man påskynda införandet av nya digitala plattformar för att möta kundernas nya krav och konkurrera med disruptiva fintechbolag. Å andra sidan måste de också förändra hur de använder sig av föråldrade IT-system som ligger till grund för mycket av verksamhet och som ska integreras sömlöst med nya digitala plattformar. Utmaningen med att överbrygga denna proverbiala klyfta mellan två mycket olika generationer av IT-system är något som de flesta svenska banker kämpar med idag. Kanske kan API:er vara vägen framåt.

Enligt MuleSoft’s Connectivity Benchmark Report 2019 anser majoriteten av deltagarna i undersökningen (59%) att deras team har svårt att införa ny teknik på grund av sina gamla tekniksystem. Enligt samma undersökning säger nästan hälften av de tillfrågade att mer än 800 applikationer används över hela deras verksamhet, men bara 29 procent är för närvarande integrerade tillsammans och således fångar värdefull data i vertikala silos. Så kan vi inte ha det.

Åldrande bromskloss får nytt liv

Även om äldre IT-system kan vara uppemot ett halvt sekel gamla, erbjuder de precis det som banker vill ha i form av stabilitet, uthållighet och säkerhet. Det är anledningen till att de fortfarande används för att stötta kritiska funktioner som betalningar och lånservice. Det är också anledningen till att många banker lagrar sin mest värdefulla data på föråldrade system. Dessvärre lirar inte denna IT-skuld med moderna affärskrav när det kommer till konsumtionsmönster och nya krav som uppstår med kort varsel.

Dessa äldre system är svåra att överge vind för våg. API:er, även känt som applikationsprogrammeringsgränssnitt, har därför på sistone blivit det digitala lim som väver samman äldre system med mer moderna IT-alternativ. Kod som skrivs ovanpå äldre IT-system. Att förnya och förlänga den äldre IT-infrastrukturen genom att ge nya plattformar och teknologier möjlighet att “jacka in” skapar ett stort värde. Innovation sker kanske inte inne i dessa gamla datasystem, men det är där datan som ger bränsle åt innovation befinner sig. Banker måste titta på hur man kan skapa dessa agila lager, likt Salesforce och Workday för att nämna ett exempel.

HSBC är ett bra exempel på hur detta fungerar i praktiken. Banken använder en API-strategi för att utöka sina digitala och mobila erbjudanden utan att behöva ersätta sina gamla system. Till exempel skapade man en ny mobilapp som direkt kan ansluta till kundens bankkonton via ett API, vilket gör att transaktioner kan kategoriseras i realtid för att erbjuda kunderna större kontroll över sina utgifter. Äldre system har helt klart mycket liv kvar i sig. Snarare än att känna sig fångade av deras livslängd kan banker följa HSBC: s exempel och modernisera sina äldre miljöer med en API-strategi.