Juli månad bjuder på en stabil utveckling för svenska företagskonkurser

Företagskonkurserna för juli månad redovisar stabila totalsiffror, – 12 procent jämfört med samma månad i fjol.

I stort sätt håller sig företagskonkurserna på en snarlik nivå som föregående månad, visar färsk statistik från UC AB.

– Juli och högsommar, vilket återspelas även på vår statistik över svenska företagskonkurser. Siffrorna visar på en Juli månad bjuder på en stabil utveckling för svenska företagskonkurserstabil månad, där antalet företagskonkurser minskar med -12 procent jämfört med föregående period förra året, och -8 procent hittills i år, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC AB.

Kraftig ökning i Örebro län – Gotland, Gävleborg och Dalarnas län minskar
UC AB:s statistik visar att även per län håller företagskonkurserna sig på en stabil nivå. Störst ökning står Örebro län för, som i juli månad ökar med +125 procent. Därefter följer Östergötlands län med +64 procent och Västerbottens län med +50 procent.

Mest markant minskning ser vi i Gotlands län, som precis som föregående månad minskar stort, nu med -100 procent. Därefter följer Gävleborg län med -61 procent och Dalarnas län med -57 procent.

Län Procentuell förändring juli* Procentuell förändring hittills 2016**
Stockholms län 2% 0%
Uppsala län -55% -13%
Södermanlands län 25% -12%
Östergötlands län 64% -3%
Jönköpings län 43% -26%
Kronobergs län 0% 23%
Kalmar län 0% 6%
Gotlands län -100% -33%
Blekinge län 0% -18%
Skåne län -40% -18%
Hallands län 20% -7%
Västra Götalands län -16% -11%
Värmlands län 0% 20%
Örebro län 125% 1%
Västmanlands län -17% -44%
Dalarnas län -57% -32%
Gävleborgs län -61% -29%
Västernorrlands län 20% -1%
Jämtlands län 33% -31%
Västerbottens län 50% -9%
Norrbottens län -11% 9%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

Restaurang och hotell samt partihandel redovisar bra siffror – störst ökning inom företag i segmentet ”Kreditinstitut och försäkringsbolag”
Företagskonkurser inom segmentet ”Restaurang och hotell” minskar med -20 procent, tätt följt av ”Partihandel” och ”Transport” som båda minskar med -16 procent.

Segmentet ”Kreditinstitut och försäkringsbolag” står för den största ökningen med +39 procent.

Stora segment, såsom ”Detaljhandeln” och ”Byggindustrin” minskar med -10 procent respektive -0 procentenheter för juli månad.