John C. Haltiwanger belönas med Global award for for Entrepreneurship research
Hem Event John C. Haltiwanger belönas med Global award for for Entrepreneurship research

John C. Haltiwanger belönas med Global award for for Entrepreneurship research

Publicerat av: Redaktionen

IT-Finans fick vara med – digitalt givetvis – när den amerikanske ekonomen John C. Haltiwanger mottog 2020-års Global Award for Entrepreneurship research i Stockholm.

John C. Haltiwanger belönas med Global award for for Entrepreneurship research

Maddy Savage

Det är inte första gången Haltiwanger – som prisas för sin banbrytande forskning om hur jobb omsätts, om produktivitetstillväxt och om entreprenöriella företags roll för ekonomisk utveckling – prisbelönas.

Tidigare har han bl a fått Julius Shiskin memorial award* och delat Roger Herriot award** med två andra ekonomer.

Bakom priset står Entreprenösrkapsforum med partners som menar att högkvalitativ forskning kring entreprenörskap ska premieras och priset är 100 000 euro och Carl Milles statyett ”The hand of God”. Priset har delats ut i över 25 år och instiftades tillsammans med IFN (Institute och Industrial Economics).

Innan själva prisceremonin samtalar journalisten Maddy Savage med Lars Backsell (som donerar priset), Johan Eklund (VD på Entreprenörskapsforum) och Fredrik Sjöholm (VD på IFN). Backsell framhåller att han är hedrad att få donera priset och berättar att han själv examinerades, som sedan sin ekonomiexamen 1978 genom sina döttrar har sett hur man över tid börjat prata mer och mer om entreprenörskap.

Under samtalet framhålls även Haltiwangers noggrannhet i sitt forskningsarbete. Hans skicklighet när det kommer till att utgå från exakt data innan han presenterar en slutsats. Man menar även samstämmigt (tillsammans med gäster som framträdde på länk) att Haltiwangers forskning kommer att vara mycket betydelsefull när ekonomin i världen ska återhämta sig efter den rådande pandemin.

Haltiwanger själv – som föreläser på länk – berättar först kort om hur han arbetat med fokus på entreprenörskap tillsammans med flera medarbetare – vilka han framhåller varit viktiga för det priset han idag fått – ända sedan 1980-talet. Han presenterar slutsatsen att entreprenörskapets betydelse aldrig kan underskattas när det kommer till innovationer .

John C. Haltiwanger belönas med Global award for for Entrepreneurship researchDe senaste 30-35 årens IKT utveckling lyfts fram som ett bevis. Här har innovatörer med entreprenörsanda öppnat dörrar och utvecklat teknik vilket på sikt har skapat det Haltiwanger kallar ”superstar firms” inom IT-sektorn. Under den här tiden har det således skett en slags förflyttning från ”unga företag” till stora ”superföretag”. I nämnda unga företag finns en hunger, ambition och entreprenörsmotivation som har haft en enorm betydelse.

Många av dessa unga företag har själva vuxit snabbt och kunnat bli till konkurrenter till superföretagen. Han visar hur de nämnda företagen de första åren de facto minskar för att sedan växa – i vissa fall explosionsartat. Haltiwanger använder tech-sektorn som exempel men liknande mönster finns i andra sektorer.

Både företagens storleksökning och storleksminskning har enligt Haltiwanger drivits av ”hich-tech-sektorn” men spillt över på andra branscher. Han visar på att globaliseringen och IT har givit stora fördelar till större och globala företag som vuxit och det har faktiskt skett på bekostnad av innovationen. Vidare har företag som startats av äldre personer mindre benägenhet att växa än företag som startats av yngre människor. Slutsatsen blir att yngre företagare är mer dynamiska än äldre. Samma tycks gälla för omfördelningsbenägenhet.

Pandemin då? Vad har den betytt? Haltiwanger benämner den som en vändpunkt och nämner flera orsaker. Sjukdom och dödlighet såklart och även avtagande av ekonomisk aktivitet också. Det vi kan  se under pandemin att etableringen av nya företag gick ner initialt men inte så långvarigt eller drastiskt som man kunnat befara. Den stora skillnaden är att företag som kan förväntas anställa har etablerats i mindre utsträckning än företag som inte förväntas bli stora arbetsgivare. Haltiwanger påpekar dock tydligt att det idag är svårt att veta vilka nya företag som i framtiden kommer att anställa.

Ett intressant fakta som Haltiwanger belyser är att under pandemin kollapsade finansmarknadsförhållande men trots det har finansmarknaden förblivit robust under covid-pandemin. Hårdast har inte oväntat små företag drabbats.

Hur blir det då efter pandemin? Haltwangers ärliga svar är: Jag vet inte. Sannolikt kommer onlinearbetet med hemmakontor och mindre fysiska möten minska men inte till den nivån vi hade innan pandemin. Det är högst troligt att företag belägna centralt i städer kommer att inse att de i framtiden inte behöver de stora kontorslokaler de haft innan pandemin och fortfarande har.

I slutdiskussionen mellan studiopanelen och Haltiwanger säger pristagaren på ett optimistiskt och kanske inte oväntat sätt att det kommer alltid att finnas plats för entreprenörer och nya entreprenörer kommer alltid att dyka upp.

Av
Mattias Lundqvist

*Pris som delas ut i ekonomen och statistikern Julius Shiskins namn

**Pris som efter statistikern Roger Herriots död delas ut av the Washington Statistical Society and the Social Statistics and Government Statistics Sections of the American Statistical Association

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>