Joanna Mörk ny delägare på KPMG i Sverige

Joanna Mörk har valts in som ny delägare på KPMG i Sverige och kommer att fokusera på skatterådgivning relaterad till M&A och kunder med amerikansk verksamhet.

Joanna Mörk

Joanna kommer närmast från försäkringsbolaget AIG i New York där hon i sin roll som Deputy Director of Taxes var globalt ansvarig för skatterådgivning, internprissättning och hantering av skatteprocesser.

KPMG har rekryterat Joanna Mörk som partner inom International Tax. Joanna kommer att fokusera på våra kunder med amerikansk verksamhet och private equity. Joanna är svensk skattejurist i grunden men har varit verksam som skattejurist i USA de senaste 17 åren. Hon har lång erfarenhet inom amerikansk och internationell företagsbeskattning med ett särskilt fokus på M&A, försäkring och private equity. Joanna har även arbetat som skattejurist på den amerikanska advokatbyrån Davis Polk & Wardwell där hon arbetade med frågor inom M&A, finansiella instrument och fondstruktureringar.

  • Det känns fantastiskt kul att bli en del av KPMG och få vara med och vidareutveckla KPMG:s erbjudanden på skattesidan, säger Joanna Mörk. Jag ser fram emot att kunna använda min tidigare erfarenhet i mitt arbete med KPMG:s kunder och bland annat vägleda dem i det amerikanska skatteregelverket som genomgått stora förändringar det senaste året.
  • Jag är glad att få välkomna Joanna Mörk till KPMG. Joannas goda ledaregenskaper och breda erfarenhet kommer att vara till stor nytta när det gäller att stärka KPMG:s position inom internationell skatterådgivning och M&A. Joanna har ett stort internationella nätverk och erfarenhet av att leda multinationella företag i förändring, säger Tina Zetterlund, partner och chef över KPMG:s skatteverksamhet.