Intrum väljer Tietos inkassosystem Nova för att modernisera kredithanteringstjänster i Europa

Intrum och Tieto har vidgat sitt partnerskap till Baltikum för att modernisera och automatisera kredithanteringstjänster för Intrums klienter och kunder.

Intrum väljer Tietos inkassosystem Nova för att modernisera kredithanteringstjänster i Europa 1Avtalet betyder att Intrum kommer leverera innovation inom områden som digitalisering, analys, robotik och AI genom Tietos inkassosystem Nova. Genom att dela resurser, processer och kunskaper kan Intrum nu erbjuda ett bredare utbud av tjänster med större skalbarhet tack vare bättre synergier mellan dess verksamheter.

Intrum använder redan Nova i Sverige och har nu vidgat erbjudandet till sina verksamheter i Lettland och Litauen.

Nova-plattformen säkerställer god kundvård för gäldenärer och bättre pengaflöde för organisationer genom automatiserade och anpassingsbara tjänster som är lätta att underhålla. Tietos inkassosystem finns nu tillgängligt i 19 länder över hela världen.

– Vi har haft ett långt och ömsesidigt fördelaktigt partnerskap med Tieto, så det kändes naturligt att vidga detta över Baltikum. Intrum ville investera i en effektiv, modern och smidig lösning för att tillhandahålla branschledande kredithanteringstjänster för våra klienter och kunder. Genom att använda Nova-plattformen i Litauen och Lettland får vi en starkare position för tillväxt, Ulf Magnusson, IT chef för Nordeuropa på Intrum.

– Vi har lyckats migrera Intrum till Nova med driftsättning både i Litauen och Lettland på bara nio månader. Genom att arbeta tillsammans har vi en större möjlighet att modernisera och utveckla kredithanteringsmarknaden i Baltikum och andra länder. Vi fortsätter att investera stort i Nova, och detta nya partnerskap hjälper till att bekräfta dess position som ett av de ledande kredit- och inkassosystemen i Europa, säger  Pedram Tadayon, chef för kreditlösningar på Tieto.