Internationellt konsultföretag väljer finansiell lösning från Unit4

Unit4, en snabbväxande ledare inom företagslösningar för tjänsteföretag meddelar idag att Sweco AB (noterat på OMX- och Nasdaqbörsen) har valt Unit4s lösning för ekonomistyrning – Consolidation & Cash.

– Vi är otroligt stolta över att Sweco valde vår lösning, säger Alar Lange, Global Head of CoE for Financial Performance Management på Unit4. Med dagens globalisering och höga innovationstakt har det aldrig varit så utmanande för företag att hålla resultatindikatorer och ekonomistyrning under kontroll. Dagens CFO:er måste, helst i realtid, kunna analysera information från kanske hundratals system på flera marknader för att få fram den information som behövs för att kunna stödja ledningen.Internationellt konsultföretag väljer finansiell lösning från Unit4 1

Sweco är det ledande konsultföretaget för ingenjörer och arkitekter i Europa, med en försäljning på uppskattningsvis 1,7 miljarder euro (2015). Bland företagens projekt finns formgivning och utveckling av hållbart byggande, effektiv infrastruktur och tillgång till elektricitet och rent vatten världen över. Sweco har 14 500 anställda i Europa.

En heltäckande lösning för FPM

Unit4 Financial Performance Management levererar en integrerad och heltäckande lösning för finansiell konsolidering, resultatrapportering, planering av likviditet och kassaflöde, såväl som sömlös integrering med företags befintliga ERP- och ekonomistyrningssystem. Genom nära kopplingar från operationell data till finansiella KPI:er kan kunder direkt samla strategiskt finansiella och operationella resultat, utföra avancerad datamodellering, prognostisering och budgetering, utföra snabb finansiell konsolidering och omfattande kassa- och likviditetshantering, samt tryggt övervaka risker och regelefterlevnad.

Verktygen har utvecklats specifikt för att hjälpa multinationella och internationella organisationer att snabbt, enkelt och regelbundet få den transparens och de insikter de behöver.