Infosoc lanserar juridisk rättsdatabas inom skuldsanering

Det är en obligatorisk uppgift för kommunen att lämna ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer.

Infosoc lanserar juridisk rättsdatabas inom skuldsanering 1
Infosoc lanserar i början av 2019 en juridisk rättsdatabas som riktar sig till kommunernas budget- och skuldrådgivare.

Skyldigheten gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad. Bestämmelsen finns sedan den 1 november 2016 i socialtjänstlagen. Kommunen ska förvissa sig om att den som arbetar som rådgivare har den utbildning och erfarenhet som krävs för uppdraget samt ge möjlighet till fortbildning.

Infosoc rättsdata AB lanserar i början av 2019 en ny rättsdatabas inom skuldsanering. Det är ett smidigt och enkelt juridiskt verktyg för att hålla sig uppdaterad inom området. Med rättspraxis, omvärldsbevakning, enklare juridisk rådgivning samt personlig service hoppas Infosoc kunna ge stöd och underlätta rådgivningen för kommunernas budget- och skuldrådgivare.