Infosoc lanserar juridisk rättsdatabas inom skuldsanering

Trots den rådande högkonjunkturen och låg arbetslöshet får Kronofogden ta hand om allt fler obetalda räkningar.

Infosoc lanserar juridisk rättsdatabas inom skuldsanering 1
Efter en lagändring har antalet personer som ansöker och genomgår skuldsanering hos Kronofogden ökat stort.

Myndigheten har aldrig tidigare fått in så många krav på obetalda skulder. Den främsta orsaken till utvecklingen är den nya skuldsaneringslagen som trädde i kraft i november 2016. Det är en obligatorisk uppgift för kommunen att lämna ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Kommunen ska förvissa sig om att budget- och skuldrågivarna har den utbildning och erfarenhet som krävs för uppdraget samt ge möjlighet till fortbildning.

För att möta behovet av fortbildning och stöd inom området lanserar Infosoc rättsdata en ny rättsdatabas inom skuldsanering. Innehållsmässigt ligger fokus på skuldsaneringsfrågor men tjänsten innehåller även konsumenträtt och en del obeståndsrätt och då speciellt utmätningsfrågor. Med rättspraxis, omvärldsbevakning, enklare juridisk rådgivning samt personlig service hoppas Infosoc kunna underlätta för budget- och skuldrågivarna i kommunerna runt om i landet.