Individanpassad bank eller infrastrukturleverantör – nu måste bankerna välja

Bankerna måste sluta betrakta kollektivet och se till individen för att bibehålla sina kundrelationer, säger Dimitris Panagio, VD på Seavus Stockholm.

Individanpassad bank eller infrastrukturleverantör - nu måste bankerna välja 1
Dimitris Panagio, VD på Seavus Stockholm

Hur ofta besöker du ditt bankkontor och vad heter din banktjänsteman nu igen?

Många utav oss kan knappt komma ihåg vårt senaste bankbesök och ytterst få minns ens förnamnet på banktjänstemannen. Ställs frågan dessutom till studenterna som precis slutat gymnasiet kommer de knappt förstå vad du menar. Om du däremot frågar hur deras önskemål ser ut vad gäller banktjänster, blir svaret att de vill få bra stöd och råd i utgiftshantering och sparandestrategi – individanpassat och digitalt.

Men det är inte banktjänstemännen som hjälper dom med detta, det är bankappar och fintech-bolag som Tink och Dreams.

Här tar bankernas stora utmaning fart; förflyttningen av kundrelationen till fintech-bolagen och lånejämförelsesajter. En utmaning som snarast måste adresseras, inte minst med tanke på EU:s kommande betaltjänstedirektiv (PSD2), som ytterligare kommer underminera bankernas chans att behålla kundrelationerna. Vägvalet bankerna således ställs inför är om de ska ta ett nytt grepp om kundrelationen eller om de vill ställa om sin affärsmodell till att bli en infrastrukturleverantör och kunddatabas.

Se bara till skiftet som teleoperatörerna genomgått de senaste tio åren. Från att vara helt centrala i relationen till kunderna ser de sig nu bli omsprungna av bolag som Apple och Google. Självklart är operatörerna fortsatt viktiga, men numera i rollen som infrastrukturleverantörer där kunden väljer utifrån mängd surfdata och bäst täckning.

På samma sätt kommer bankerna även vara fortsatt vitala och framgångsrika, om än i en annan del av värdekedjan. Så beroende på vilken väg bankerna väljer att ta kan fintech-bolagen vara såväl den perfekta samarbetspartnern som ett växande hot. Är relationerna fortsatt centrala måste bankerna sluta tänka i breda, demografiska målgrupper och börja tänka utifrån den enskilda individen.

Det är just detta fintech-bolagen är experter på. Att bistå 19-åriga Stina med en detaljerad plan för sitt sparande som passar hennes sätt att leva och hjälpa 25-åriga Per att få bättre koll på vilka utgifter han bör dra ned på för att få ihop pengarna till kontantinsatsen. Dag för dag, timme för timme levererar de skräddarsydd statistik och ränteerbjudanden. De bygger förtroende och relationer i realtid och de skapar verkligt värde för kunden.

Mitt råd till de banker som inte vill bli infrastrukturleverantörer är att sluta betrakta kollektivet och se till individen. Följ ungdomar och unga vuxna för att se hur de bygger sina relationer idag och vad de uppskattar hos tjänsterna de använder. Sammanfattningsvis, sätt er användardata i arbete, det är en guldgruva som ni redan besitter.