Indivd prisade i Business Challenge

Indivd vann prestigefyllt pris i finalen av Business Challenge, som ägde rum på Grand Hotel i Stockholm.

Indivd prisade i Business Challenge 1
Fredrik Hammargården, Andreas Hjort och ​Victor Molén på startupbolaget Indivd.

Business Challenge är en nationell tävling och ett affärsutvecklingsprogram instiftat av det svenska näringslivet för landets mest intressanta startups.

Ett stort antal företag har screenats och intervjuats där 15 av dessa sedan nominerades till den slutliga tävlingen den 15 oktober på Grand Hotel i Stockholm. Juryn har bestått av 80 företagsledare, entreprenörer, experter och investerare från det svenska näringslivet. Ett mindre antal av dessa nystartade företag tilldelas sedan ett pris med möjlighet att delta i Business Challenge affärsutvecklingsprogram.

Business Challenge är en plattform, som förenar Sveriges absoluta affärselit, toppledare, företagare, experter, ledare, riskkapitalister och starttalenter. En process som görs genom screening, intervjuer och en avslutningstävling. Initiativtagare till plattformen är bland andra Investor, Electrolux och Svenskt Näringsliv, samtidigt som flera av landets ledande företag medverkar som sponsorer.

Priset är ett affärsutvecklingsprogram som under sex månader fokuserar på ledning och affärsmodellering. Programmet är främst inriktat på att sammanföra nystartade företag med erfaren expertis, etablerade företag och samtidigt arrangera kunskapsseminarier inom olika områden, såsom finans, juridik, marknad och organisation.

Att involvera och engagera Sveriges näringsliv i framtida tillväxtföretag har på många sätt visat sig vara avgörande för att få startups att utvecklas och växa.

– Vi är verkligen glada över att få pris i denna mycket tuffa tävling med många deltagande startups, varav de flesta med oerhört intressanta affärsmodeller och affärsidéer, säger Victor Molén, vd för Indivd, och Fredrik Hammargården, kommersialiseringschef för Indivd.