Idag publicerar Redeye sin första analys av Fingerprint Cards

downloadRedeyes analys av Fingerprint Cards ger den första allmänt tillgängliga bedömningen av det långsiktiga värdet på bolaget som haft Europas mest handlade aktie och varit ett av de mest uppmärksammade, omdebatterade och ifrågasatta under det gångna året.

Redeyes målsättning har varit att räta ut så många av frågetecknen kring bolaget som möjligt.

Det här är några av de viktigaste slutsatserna ur Redeyes analys:

  • Fingerprints operationella kapacitet ger bolaget konkurrensfördelar som hittills har förbisetts och detta kommer att hjälpa det att stärka sin redan ledande position på marknaden för fingersensorer under 2016.
  • Fingerprint kommer att kunna utnyttja sin ledande position och sin expertis på systemintegration till att ta sig in på nya vertikaler, med start med smarta kort 2016.
  • In vårt Base Case bedömmer vi att Fingerprints intäkter kommer att öka CAGR med 15 % från 2015 till 2021 och göra det med stabila EBIT-marginaler på 37 %.
  • Redeyes Fair Value Range indikerar ett värde per aktie mellan 225 och 1 475 kronor och ett motiverat värde om 625 i vårt Base Case.

Vårt team av analytiker, specialiserade på snabbväxande tech-bolag, har arbetat sedan slutet av förra året och här är resultatet, en 150 sidor lång initial bolagsanalys.

Analysen går igenom Fingerprint Cards strategi och verksamhet samt marknaden som helhet för att bättre förstå bolagets produkt och dess konkurrensfördelar. Som vanligt i en Redeye-analys ligger fokus på långsiktig vinstpotential för företaget eftersom det mer än något annat skapar värde för den långsiktiga investeraren.

Redeyes metodik bygger på att hjälpa investerare att själva ta kloka beslut. Vi ger aldrig enkla rekommendationer av typen ”köp”, ”håll” eller ”sälj”, utan vi redovisar i stället vår bedömning i form av en Rating i tre delar där vi identifierar Catalyst Potential som kan påverka värdet framåt, bedömmer Company Quality inom fem olika områden och ger en Fair Value Range, ett värderingsintervall med Base, Bull och Bear-case baserade på uppskattningar av diskonterat kassaflöde i tänkbara framtidsscenariers. Base representerar ett scenario på ett par års sikt som varken är alltför optimistisk eller pessimistisk. Bull är ett scenario som är optimistiskt men fortfarande sannolikt, på samma sätt som Bear Case är ett scenario som är pessimistisk men inte orimligt.

Den fulla analysen av Fingerprint Cards finns tillgänglig för nedladdning påhttp://beta.redeye.se/company/fingerprint-cards/481400/fingerprint-cards-china-your-hand#company-navigation