ID-kapningar drabbar över hälften av Sveriges företag

Över hälften av svenska företag (51 procent) med upp till 250 anställda har någon gång utsatts för ett försök till eller drabbats av en ID-kapning.

ID-kapningar drabbar över hälften av Sveriges företag 1Enbart i år har sex procent blivit ID-kapade och många har blivit utsatta för återkommande försök. Det visar en färsk Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av mySafety Försäkringar.

Antalet fullbordade ID-kapningar minskar visserligen från nio procent 2019 till sex procent 2020, men siffrorna visar också att antalet försök ständigt ökar. Över hälften av Sveriges företag uppger i dag att de drabbats av ett försök eller en fullbordad ID-kapning någon gång. Omräknat i det totala antalet företag mellan 1 och 250 anställda i Sverige skulle det motsvara runt 180 000 företag.

– Siffrorna från undersökningen visar tyvärr på en tydlig och skrämmande trend. Att mer än hälften av våra företag behöver lägga tid, resurser, energi och vaksamhet på problemet är inte rimligt och det måste få ett stopp, säger PA Prabert, vice koncernchef på mySafety.

Det vanligaste tillvägagångssättet är fortsatt det så kallade VD-brevet. Det innebär att någon som utger sig för att vara VD eller annan högt uppsatt person på företaget mailar in och begär en snabb överföring av pengar av något slag. Årets undersökning visar även att det näst vanligaste sättet att bli ID-kapad är via phishing. Det innebär att bedragaren försöker komma åt dina personliga uppgifter, oftast genom SMS, e-post eller hemsidor genom att utge sig för att vara en bank, myndighet eller liknande.

– Vi ser att många tycks blivit mer vaksamma mot VD-breven under de senaste åren, men samtidigt ökar bluffakturor och allt fler tycks falla för olika typer av phishing-bedrägerier. Bedragarna är helt enkelt mycket snabba på att anpassa och förändra sina tillvägagångssätt över tid, fortsätter PA Prabert.

I årets undersökning har det även ställts frågor om hur ofta företagen drabbas, något som gör problembilden än värre än tidigare. Fyra procent av företagen menar att de utsätts för försök dagligen och hela 22 procent uppger att det händer en eller flera gånger per månad.

– En försiktigt positiv tolkning av årets siffror är att fler och fler företag har blivit mer medvetna kring riskerna med ID-kapningar och därför har färre drabbats, men det är också uppenbart att försöken ökar och att det tar allt mer resurser i form av såväl tid som pengar från företagen att lösa problemet. ID-kapningar är ett mängdbrott och det är i princip riskfritt för bedragarna då mycket få fall utreds, avslutar PA Prabert.

mySafety Försäkringar har sedan 2017 presenterat en årlig rapport kring ID-kapningar riktade mot små och medelstora förtag i Sverige och Finland. Årets undersökning genomfördes av Kantar Sifo som mellan den 10 och 27 februari intervjuade representanter från 500 företag med upp till 250 anställda. En fullständig genomgång av undersökningen finns i rapporten ”En rapport om ID-kapningar. Tema: Små och medelstora företag. Maj 2020” som även innehåller motsvarande siffror för Finland. För att läsa årets rapport i sin helhet, klicka här.

Snabbfakta:

 • Någon gång utsatta för ID-kapning 11 %
 • Utsatta för ID-kapning det senaste året 6 %
 • Någon gång utsatta för ID-kapning eller försök till 51 %
 • Utsatta för ID-kapning eller försök till under det senaste året 31 %

Vanligaste tillvägagångssättet:

 • Falska VD-brev 31 %
 • Phishing 22 %
 • Bluff-faktura 15 %
 • Kortinformation blev stulen 11 %

Vanligaste konsekvenserna av en ID-kapning:

 • Inga konsekvenser 48 %
 • Ekonomiska 20 %
 • Förlorade resurser och tid 14 %
 • Intern oro 11 %