ICA Försäkring lanserar barnförsäkring som får toppbetyg av Konsumenternas

ICA Försäkring lanserar i dag en barnförsäkring som redan från start får högsta betyg av Konsumenternas Försäkringsbyrå som jämför försäkringar på marknaden.

ICA Försäkring lanserar barnförsäkring som får toppbetyg av Konsumenternas 1Förutom ett heltäckande skydd för det försäkrade barnet innehåller försäkringen också omfattande stöd till hela familjen vid eventuella krissituationer.

ICA Försäkring utvidgar sitt försäkringsutbud med barnförsäkring och har nu ett bredare utbud av privatförsäkringar, alltifrån hem- och personförsäkring till bil- och djurförsäkring. Den nya barnförsäkringen får högsta betyg av oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå som Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationen Svensk Försäkring står bakom. Försäkringen får bland annat toppbetyg för ersättning vid sjukhusvistelse samt ekonomisk och medicinsk invaliditet.

– Syftet med en barnförsäkring är att familjen ska få den hjälp de behöver och valet av försäkring kan vara avgörande, både på kort och lång sikt, vid till exempel en svårare sjukdom eller olycka. Bland annat dubbelt så stor ersättning jämfört med de flesta andra aktörer på marknaden ger när det gäller det viktiga skyddet vid ekonomisk invaliditet. Vi är stolta över att redan från start bli topprankade av Konsumenternas Försäkringsbyrå – det är ett bevis på att vi har lyckats ta fram marknadens bästa barnförsäkring, säger Carl Farberger, vd för ICA Försäkring.

Privata personförsäkringar ökar i Sverige som ett komplement till det befintliga samhällsskyddet. Barnförsäkring anses av många vara en viktig kompletterande försäkring och har ökat med drygt 60 procent de senaste tio åren.

– Vi har också valt att satsa på trygghet och stöd för hela familjen genom att utöka omfattning av krisstödet. Barnets psykiska hälsa är mycket viktig och påverkas av hur övriga familjen mår. Försäkringen gäller därför även om någon annan i familjen än barnet har behov av stöd om barnet inte mår bra. Exempelvis erbjuds hela familjen samtalsstöd eller coaching och försäkringen ersätter för upp till 15 behandlingar vilket är mer än vad marknaden normalt erbjuder, säg.

Mer information om ICA försäkrings barnförsäkring finns på icaforsakring.se.