IBM expanderar hos Skandia Fastigheter i Västra Hamnen, Malmö

När IBM växer med ett utvecklingscenter förlägger man kontoret till Masthusen i Västra Hamnen. I tillägg till dagens 50-tal medarbetare i ”Glashuset” rekryteras nu med full hastighet.

”- Vi vänder oss bl.a. till unga högskoleutbildade personer, som inte hunnit jobba i så många år, och vi märker att denna målgrupp tycker att Västra Hamnen är attraktivt”.

Masthusen är en hållbarhetscertifierad stadsdel med bebyggelse som inrymmer såväl kontor som handel, service och bostäder. I den IBM expanderar hos Skandia Fastigheter i Västra Hamnen, Malmö 1kontorsfastighet som i folkmun kallas ”Glashuset” finns idag innovationsdrivna bolag som Anima, Evry, Telenor och även IBM, som nu står inför en stor expansion.

Johan Forssander, VD för IBM Client Innovation Center, berättar att man bygger upp en organisation för att kunna ge kunder i Norden bättre stöd och mer support. Starten gick för cirka ett år sedan och man ser dagligen hur behovet av konsulter växer.

– I slutet av nästa år hoppas vi vara upåt 300 medarbetare, berättar Johan Forssander. Det är ett reellt rekryteringsbehov i dagsläget, men det behovet kan givetvis bli större eller mindre berodende på hur affären utvecklar sig. Behovet av konsulttjänster är oerhört dynamiskt och vi måste kunna växla i omfattning på ett effektivt sätt.

IBMs nya Client Innovation Center kommer att erbjuda nya arbetstillfällen både för IT-intresserade direkt från högskolan men också för personer med erfarenhet från IT-området. Utöver det sysselsätter man konsulter på många andra orter i Sverige samt rekryterar från Umeå i norr till Malmö i söder.

– Vi har en lång och framgångsrik historia tillsammans med IBM och att vi nu får vara en del i deras fortsatta expansion är väldigt glädjande. IBM genomförde ett noggrant sökarbete innan valet föll på att expandera hos oss i Västra Hamnen, säger Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef hos Skandia Fastigheter i Malmö. Nu ska vi tillsammans göraen jättesatsning och vem vet, den långsiktiga målsättningen kanske är ett eget IBM-hus i Västra Hamnen inom en inte alltför avlägsen framtid, avslutar Ivarsson.