I den digitala spåkulan inför 2019

Tre saker svenska företag behöver göra för att förbli konkurrenskraftiga.

I den digitala spåkulan inför 2019 1
Adán Hultgren, Affärsutvecklare, Sigma IT Consulting

I en snabbt föränderlig digital ekonomi blir en förståelse för ny teknologi och förmågan att förankra syftet med den i sin organisation vattendelaren mellan företagen som lyckas skapa verkligt affärsvärde över tid och de som riskerar att stagnera under 2019. Två experter från den svenska tech-scenen, Thommy Sundström från martech-företaget Sitecore och Adán Hultgren från det ledande IT-företaget Sigma IT Consulting, listar de tre främsta anledningarna till att möjligheterna är stora för de modiga företagen i Sverige 2019.

  1. Prioritera strategi framför investering

Många företag har fortfarande en låg digital mognadsgrad och aktörer inom tillverkning- och underhållningsindustrin samt offentlig sektor ligger särskilt långt efter. Men det innebär samtidigt stora möjligheter för de modiga företagen som vågar investera i ny teknologi att kunna ta nya marknadsandelar. Det krävs mer än den initiala investeringen i en attraktiv hemsida eller nya funktioner till den befintliga IT-plattformen för att generera verkligt affärsvärde över tid. Många glömmer i sin iver att vända blicken internt. Hur väl tar vi hand om den information vi samlat och hur agerar vi med hjälp av den? Är det så att vi vet mer men ändå kör vidare i gamla hjulspår? För att få full effekt utav gjorda eller kommande investeringar bör man därför sträva efter att skapa ett holistiskt 360-perspektiv kring kunden.

Idag ser vi hur många företag byter IT-plattformar och anställer personal i nya roller i hopp om att lösningarna ska fungera av sig självt. Även om en IT-plattform ger möjligheter till förändrade arbetssätt, kommer förändringsarbetet inte att genomföras av sig självt. Det måste till en digital strategi som är förankrad både i ledningsgruppen och hos nyckelpersoner inom olika delar av företaget. En digital strategi som alla gemensamt kan agera utifrån och bli en aktiv del av. Ett 360-graders perspektiv tillsammans med en tydligt förankrad strategi blir ett sätt att råda bot på den otydlighet som finns hos företagen kring frågor som: Varför gör vi den här investeringen? Vad ska den leda till? Hur mäter vi resultatet?

  1. Skapa dialog och omfamna digitaliseringen av medarbetarna

I den digitala spåkulan inför 2019 2
Thommy Sundström, Försäljningschef, Sitecore Sverige

En vanlig missuppfattning är att teknologi och personal kommer konkurrera ut varandra. I en allt mer digitaliserad värld kommer onekligen vissa arbetsuppgifter som tidigare har krävt mänsklig arbetskraft att digitaliseras. De företag som kommer att lyckas bäst under 2019 förstår vikten av att ge personalen digitala verktyg och frihet att agera i mötet med kunden, både digitalt och analogt. Den mänskliga arbetskraften kommer alltid vara unik i sitt kreativa tänkande och i sin förmåga att analysera. Företag som använder sin förståelse i praktiken kommer skapa ett stort försprång och behålla rätt kompetens. Genom samarbeten och kunskapsdelning kan både företagen och konsumenterna bli vinnare.

Ett samarbete mellan olika avdelningar innebär att den digitala strategin förankras och kan utvecklas löpande. Det måste vara en fråga för hela företaget och inte bara marknadsavdelningens prioritet att leverera en fantastisk kundupplevelse som är kanaloberoende.

  1. Vi är alla konsumenter idag – B2B lär er av B2C

Trots att kunderna inom B2B (business-to-business) respektive B2C (business-to-consumer) skiljer sig åt, har B2B-sektorn mycket att lära av B2C. En traditionell mottagare av information i B2C är ofta illojal och kräver ständig uppmärksamhet från företagen för att vara kvar. Mottagaren blir lätt attraherad av andra kanaler och nås kontinuerligt av bra erbjudanden från konkurrerande bolag.

För att behålla en mottagare inom B2C blir det därför viktigt att värdera det faktum att det finns en individ bakom tangentbordet som har förväntningar på företaget baserade på sina tidigare upplevelser. Det tankesättet och agerandet måste B2B-sektorn ta lärdom av och börja använda i praktiken. Vi är alla konsumenter, oavsett om man befinner sig i positionen som företag eller person. Alla företag förväntas 2019 leverera en exceptionell upplevelse oavsett kanal. En djup relation och en genuin förståelse för kunden samt förmågan att agera följsamt med hjälp av den insamlade informationen är det som kommer att bli helt avgörande under 2019. Det är ett nytt perspektiv som i grunden handlar om att alltid utgå ifrån kunden, istället för att låta faktumet om de är verksamma inom B2B eller B2C vara avgörande.

//Adán Hultgren, Affärsutvecklare, Sigma IT Consulting
Thommy Sundström, Försäljningschef, Sitecore Sverige