Hur påverkas era transporter vid Brexit?

Turerna kring Brexit är som alla vet inte lätta att förstå och förutsättningarna ändras nästan dagligen.

Hur påverkas era transporter vid Brexit? 1Britterna försöker omförhandla det avtal som ligger på bordet och EU säger nej. Blir det ingen överenskommelse kommer Storbritannien att lämna EU den 29 mars 2019 i en så kallad hård Brexit.
Detta kommer att innebära stora konsekvenser för handel mellan våra länder, inte minst med import och exportdokumentation som följd, samt kostnader för tull och moms. Förseningar i samband med gränspassager är sannolikt något man också måste räkna med.

Det finns förstås många frågor som du som importerar eller exporterar gods till Storbritannien behöver ha kunskap om. Till exempel:

 

  • Incoterms har alltid varit viktigt. Nu är det extra viktigt att se över Incoterms.
  • Du måste ha ett EORI nummer för att kunna hantera handel med Storbritannien.
  • Vet du vad som händer för ditt företag om det blir en hård Brexit?
  • Det är mycket viktigt att handelsfakturor, packlistor, etc. är korrekt utformade för att säkerställa en smidig hantering både i Storbritannien och Sverige. Vet du hur du gör det?