HCL BILD 2 002
Hem Nyheter Hur kan banker anpassa sig till EU-kommissionens hållbara finansiella rekommendationer?

Hur kan banker anpassa sig till EU-kommissionens hållbara finansiella rekommendationer?

Publicerat av: Redaktionen

Genom lärdomar av historien och den inte så inkluderande ekonomiska katalogen över industriåldern föddes det konceptet  vi kallar “hållbar ekonomi”.

Hållbar ekonomi, som termen själv antyder, är helt enkelt att utforma investerings- och finansieringsstrategier för att inkludera miljömässiga, sociala och bra styrningsmål.

Kärnan bakom hållbar ekonomi är att säkerställa långsiktig avkastning för samhället – inte bara i monetära termer utan också andra immateriella fördelar, såsom ekologiskt bevarande och bredare samhällsinkludering.

Begreppet hållbar ekonomi är både spännande och fullt av möjligheter, i vilka enorma värden väntar på att skapas. Sedan EU-kommissionens lansering av målen för hållbar finansiering kan banker, företag och innovatörer ana vart man ska segla härnäst.

Europeiska kommissionen har tagit fram en konkret handlingsplan och mål för att genomföra hållbara finansieringar. Dess mål inkluderar;

  1. Definiera en EU-taxonomi för att gruppera hållbara aktiviteter och upprätta ett standardklassificeringssystem.
  2.  Skapa nya gröna finansiella produkter som t ex EUs Green Bond Standard.
  3. Uppmuntra systematiska investeringar i hållbara projekt baserade på EUs taxonomi.
  4. Inkluderar ”hållbarhet” som en kärnaspekt inom finansiell rådgivning.
  5. Upprättande av nya riktlinjer för hållbarhet som kommer att forma de nya lagarna och förordningarna.

Medan vissa tidiga regleringar (som att ålägga företag att avslöja koldioxideffekten av sina investeringar) och initiativ, som t ex Green Bonds, har rullats ut, kommer mer komplexa lagar att ta tid. Det är i detta spelrum som möjligheterna till finansiell innovation och värdeskapande finns.

180 miljarder Euro – detta är det årliga krav som ställs på EU-länderna för att finansiera sina insatser kring förnybara energiföretag, miljövänliga transporter och grön infrastruktur, åtminstone under de kommande 20 åren.

Med nuvarande investeringspolicys, där den största delen av investeringarna fortfarande går till fossila bränslen och icke-förnybara sektorer, ser det osannolikt ut att det ska bli tillräckligt med pengar över för hållbarhetsåtgärder. Detta är anledningen till att centralbankerna måste anpassas till EUs handlingsplan för hållbar finansiering – för att avyttra de investeringar som krävs utan att störa de ekonomiska konturerna för mycket.

Eftersom banker hanterar huvuddelen av låneföretag och transaktioner har de förmågan att skapa nya produkter och konsumentpolicys enligt riktlinjerna för hållbar finansiering. Dessutom, i stället för att bara köpa det som den nuvarande marknaden erbjuder och upprätthålla status quo, kunde centralbanker direkt finansiera alla europeiska investeringar i grön infrastruktur – med ansvar för direkt avyttring.

Innan bankekosystemet kan nyttjas för att skapa värde måste det anpassas till den större bilden. Men från 2022 och framåt är den europeiska unionens banker skyldiga att avslöja de risker som förknippas  med ESG-risker – vilketnågra av dem inte är beredda på ännu. Man måste komma ihåg att dessa mandat kan påverka kapitalkraven i regionen kraftigt.

Beroende på hur proaktiv och smidig en viss centralbank är kring att förutse effekterna av nya regler och skapa en strategi för att anpassa sig till dessa, kan de skapa värde för att möjliggöra det nya ”finansiella ekosystemet.” Detta kan göras via plattformen, produkten och tjänsteinnovation. Ta till exempel MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation). Enligt denna nya förordning, som fungerar tillsammans med MiFID II är transparens, handelsrapportering och transaktionsrapportering obligatorisk att offentliggöras av handels- och investeringsorganen. Banker, i egenskap av fanbärare av hållbar ekonomi, kan börja bygga applikationer, plattformar och tjänster för att hjälpa, konsultera och till och med övervaka MiFIR-efterlevnaden för dessa organ.

HCL BILD 2 002Den mest kraftfulla värdereservoaren för banker ligger i att främja för ”grönt företagande” eftersom det definitivt kommer att spela en roll när de hållbara finansiella bestämmelserna träder i kraft.

Nya företag kommer att blomstra när det kommer till miljöavkastning och socioekonomisk påverkan, och inte bara för monetär vinst.

Banker skulle lätt kunna finansiera produkter och system som är skräddarsydda specifikt för gröna företagare som förutspår framtiden.

”Morgonpigga fåglar är de som först fångar masken, och det har inte funnits en bättre tid än nu för EU-banker att börja leta efter sina “maskar”. Om de kan börja införa infrastrukturs-, efterlevnads-, produktnivå- och användbarhetsåtgärder för företag och privatpersoner i samband med hållbar finansiering, kommer 180 miljarder Euro att utgöra en liten bråkdel av vad de kan skapa de närmaste åren.”

Av: Sudip Lahiri, Senior Vice President och Head Financial Services Europe, HCL Technologies

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>